Gmina Jarocin zabiega o pozyskanie środków norweskich, w związku z tym w ramach prac nad projektem „EOG Rozwój Lokalny” - 7 oraz 14 maja 2020 r. odbyły się dwie wideokonferencje z blisko 30 interesariuszami, mające na celu badanie fokusowe kluczowych podmiotów w sektorze publicznym, biznesu oraz organizacji pozarządowych, które są szczególnie istotne dla rozwoju miasta.

Praca nad projektem odbywa się wzorcem GROW, będącym modelem coachingowym  (G – cel, R – realność celu, jego sprawczość, jego możliwość zrealizowania, osiągnięcia; O – rozważania różne opcje rozwoju, W – czy chcemy te plany realizować, mimo trudności). Tematem przewodnim spotkań online była wizja, perspektywa rozwoju Jarocina za 20, 30 lat wokół takich zagadnień, jak m.in.: seniorzy, dostępność przestrzeni miejskiej, edukacja poprzez kontakt z naturą (nowy trend), działania społeczne, zieleń i woda w mieście. Podczas drugiego spotkania przeanalizowano także potrzeby i wnioski, które młodzież z terenu gminy Jarocin przedstawiła 12.05.2020 roku. Dyskusji przysłuchiwali się przedstawiciele zespołu miejskiego oraz doradcy ze Związku Miast Polskich.

Spotkanie w tak wszechstronnej grupie osób zaangażowanych w życie samorządowe, gospodarcze i społeczne Jarocina było wyjątkową okazją do szerokiego spojrzenia na miasto, jego potencjału i problemów, a także owocnej dyskusji o kierunkach współpracy na rzecz jego rozwoju. Sformułowanych zostało szereg konkretnych inicjatyw, które będą omawiane i rozwijane w kolejnych etapach pracy nad projektem. Wnioski z badania fokusowego zostaną wykorzystane do diagnozy stanu miasta Jarocin oraz pozwolą lepiej dostosować politykę miejską do potrzeb mieszkańców.


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia