Muzeum Regionalne w Jarocinie ogłasiło rekrutację na staż w Spichlerzu Polskiego Rocka w 2018 r.

O odbycie stażu mogą ubiegać się osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jarocinie i spełniające wymogi określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o składanie podań wraz z CV osobiście lub drogą pocztową w siedzibie Muzeum Regionalnego w Jarocinie, ul. Rynek – Ratusz, 63-200 Jarocin do dnia 15 kwietnia 2018 r.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod numerem telefonu: 62/747-34-49.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, adresowanej na Muzeum Regionalne w Jarocinie, z dopiskiem STAŻ. Na kopercie należy umieścić imię i nazwisko oraz adres składającego dokumenty.

Z kandydatami odbędą się rozmowy kwalifikacyjne, na podstawie których zostanie dokonany wybór stażysty.

Wymagania dotyczące wykształcenia:

- wykształcenie średnie

- preferowane wyższe na kierunkach związanych z kulturoznawstwem, historią lub pokrewne

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku stażysty:

- współudział w organizowaniu i prowadzeniu działań promocyjnych oraz edukacyjnych

- obsługa punktu informacyjnego

- pomoc w przygotowaniu wydarzeń edukacyjno-muzealnych oraz imprez kulturalnych organizowanych przez Muzeum (koncerty, spotkania, wystawy czasowe itp.)

- wykonywanie prac administracyjno-biurowych

- pomoc przy organizacji Jarocin Festiwal 2018

Wymagania dodatkowe:

- komunikatywność, otwartość

- wysoka kultura osobista

- umiejętność pracy z dziećmi i młodzieżą

- wiedza z zakresu historii muzyki rockowej

 

 


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia