Do 30 kwietnia 2014 r., podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, opodatkowani na zasadach ogólnych, mają czas na złożenie zeznania rocznego za 2013 r.

Formularze zeznań rocznych można pobierać w Urzędzie Skarbowym w Jarocinie – na wyodrębnionym stanowisku w Sali Obsługi Podatnika, ze strony internetowej urzędu (www.usjarocin.pl - zakładka „Formularze i druki”) lub ze strony internetowej Ministerstwa Finansów (www.finanse.mf.gov.pl). Dodatkowo, na wyodrębnionym stanowisku w Sali Obsługi Podatnika udzielana jest informacja w zakresie rozliczenia podatku dochodowego oraz ulg i odliczeń w podatku dochodowym.

Wypełnione zeznania roczne należy składać w Sali Obsługi Podatnika – stanowiska 2 – 6. Wpływ zeznania rocznego zostaje zaewidencjonowany w systemie komputerowym w Państwa obecności. Pozwala to na wyeliminowanie wielu błędów, które zdarzają się przy wypełnianiu zeznań, w szczególności w zakresie danych adresowych i posiadanych obowiązków podatkowych. Dlatego liczymy na Państwa cierpliwość i wyrozumiałość.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, przed złożeniem zeznania, prosimy o dokonanie sprawdzenia w komórce rachunkowości podatkowej wpłat zaliczek dokonanych w 2013 r. na podatek dochodowy.

 

Informację telefoniczną, w zakresie ulg i odliczeń w podatku dochodowym, można uzyskać:

- Urząd Skarbowym w Jarocinie – nr tel.62 505 60 60

- Krajowa Informacja Podatkowa – tel. 0-801 055 055 (dla tel. stacjonarnych) oraz 22 330 03 30 (dla sieci komórkowych).

 

Jeżeli w 2013 roku zmieniliście Państwo adres zamieszkania lub nastąpiła zmiana w danych osobowych (np. zmiana nazwiska), prosimy o zgłoszenie zmian do Urzędu Skarbowego. Ponadto podatników, chcących otrzymać zwrot podatku wynikający z zeznania rocznego na rachunek bankowy, prosimy o upewnienie się czy taki rachunek został do urzędu zgłoszony i czy jest on prawidłowy. Z aktualizacją danych nie trzeba czekać do chwili składania zeznania. Złożenie aktualizacji wcześniej znacznie skróci obsługę przyjęcia rozliczenia rocznego. Osoby nieprowadzące działalności gospodarczej składają aktualizację na druku ZAP-3, natomiast osoby prowadzące działalność gospodarczą wypełniają formularz CEIDG-1 (jeżeli zmiana dotyczy większej ilości rachunków bankowych to do CEIDG-1 należy dołączyć CEIDG-RB). Formularz CEIDG-1 należy złożyć we właściwym organie gminy. W przypadku, gdy podany rachunek bankowy będzie nieprawidłowy lub nieaktualny, zwroty będą dokonywane za pośrednictwem Poczty Polskiej.

 

Jednocześnie przypominamy, że za rok 2013 zeznania roczne można składać drogą elektroniczną bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Formularze zeznań oraz wszelkie informacje na temat składanie zeznań przez Internet dostępne są na stronie www.finanse.mf.gov.pl w zakładce e-Deklaracje.

Złożenie zeznania przez Internet ułatwia wykonanie obowiązku rocznego rozliczenia podatku dochodowego, a także niesie następujące korzyści:

• oszczędność czasu,

• niższe koszty złożenia deklaracji podatkowej,

• łatwość wypełnienia,

• bezpieczeństwo przesyłanych danych,

• gwarancja poprawności składanej deklaracji,

• szybsza obsługa zeznania,

• ochrona środowiska,

• otrzymanie potwierdzenia złożenia deklaracji bez wychodzenia z domu.

Proszę pamiętać - już dziś nic nie zmusza nas do stania w kolejkach.

Więcej informacji poniżej:

zmiana formy opodatkowania

formy zwrotu nadpłaty

najczęsciej popełniane błędy w zeznaniach

PIT- 4-R

oświadczenie PIT-12

zeznania elektroniczne za rok 2013

zeznania elektroniczne za rok 2013 - kwota przychodu

zeznania ryczałt

zeznania ryczałt - nowe formularze

komunikat o zaliczkach za 2013 rok 

grafika: www.abcpodatki.pl


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia