Cech Rzemiosł Różnych z siedzibą w Jarocinie, ul. Wrocławska nr 1 zaprasza 22 listopada w godz. od 11.00 o 17.0 do skorzystania z możliwości uzyskania danych dostępowych (identyfikatora i hasła) do portalu internetowego Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP).

Zintegrowany Informator Pacjenta to ogólnopolski serwis udostępniony przez NFZ wszystkim chętnym od 1 lipca 2013r.  Mobilny punkt wydawania danych dostępowych,  zostanie uruchomiony przez Narodowy Fundusz Zdrowia Delegaturę w Kaliszu, w sali Cechu, wejście od ul. Barwickiego. Dane będzie można uzyskać osobiście za okazaniem dowodu osobistego. Skorzystanie z tej propozycji umożliwia dostęp doindywidualnego konta przez ubezpieczonego (pacjenta) i uzyskanie między innymi informacji o leczeniu, przepisanych lekach, w jakiej wysokości NFZ sfinansował świadczenia medyczne udzielone od 2008r., miejscu na liście oczekujących na planowane świadczenie medyczne, prawie do świadczeń opieki społecznej itp. Zapraszamy wszystkich  zainteresowanych mieszkańców Powiatu Jarocińskiego.


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia