Spółka ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu zakończyła kolejne etapy rozbudowy instalacji paneli fotowoltaicznych, znajdujących się na obiektach przedsiębiorstwa. Produkowana energia jest zużywana na potrzeby własne zakładu, a jej nadwyżka odsprzedawana będzie do sieci.

W celu poprawienia efektywności energetycznej oraz zmniejszenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery ZGO WCR cały czas rozbudowuje instalacje fotowoltaiczne. W połowie maja 2019 została rozbudowana instalacja fotowoltaiczna na dachu starej sortowni. Inwestycja ta polegała na połączeniu istniejących już paneli fotowoltaicznych z nową instalacją. Obecnie na starej części zakładu zainstalowane jest 42 szt. paneli  o mocy 230 Wp każdy oraz 102 szt. paneli o mocy 305 Wp każdy, co daje łącznie 40,77 kWp czystej energii. Szacuje się, że łączna produkcja energii tylko w tej części zakładu powinna wynieść 43 MWh.

Na nowej części zakładu obecnie jest zamontowanych 1176 szt. paneli o łącznej mocy 380,66 kWp. Spółka staram się wykorzystywać każdą powierzchnię użytkową, dlatego panele zostały zamontowane na dachach budynków garażowych oraz wiatach magazynowych.

Spółka ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu tale się rozbudowuje, pochłaniając duże ilości energii niezbędnej do pracy maszyn i urządzeń. Ceny energii elektrycznej są coraz wyższe, dlatego dzięki inwestycji  w OZE firma może zmniejszyć nie tylko jej koszty, ale też wpływ instalacji na środowisko.

W najbliższych latach  planuje się zrealizować inwestycje polegającą na instalacji ok. 2400-3000 sztuk paneli o łącznej mocy o. 0,8 MWp – 1 MWp. na zrekultywowanej kwaterze składowiska.


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia