Zastępca Burmistrza - Mikołaj Kostka bierze udział w spotkaniu dotyczącym realizacji, tzw. dużego projektu.

Panu Burmistrzowi towarzyszy prezes ZGO Pan Mariusz Zadrożny oraz kierownik Pani Anna Pieńkowska. Spotkanie dotyczy nie tylko omówienia spraw związanych z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Witaszycach w ramach tzw. dużego projektu, ale także pozyskania preferencyjnej pożyczki z NFOŚiGW.


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia