Jarocin zakwalifikował się do II etapu naboru w Programie Rozwój Lokalny, finansowanego w ramach III edycji Funduszy norweskich i EOG na lata 2014-2021. „W ramach projektu planujemy m.in. działania usprawniające pracę administracji samorządowej i poprawiającej jej dostępność dla interesantów. Zapraszam Państwa do udziału w badaniu, które pozwoli nam określić kierunki działania, na których powinniśmy szczególnie się skupić. Ankieta jest w pełni anonimowa” - zachęca Adam Pawlicki, burmistrz Jarocina.

W ramach Programu EOG – Rozwój Lokalny wnioskodawcy mogą ubiegać się o granty na kompleksowe projekty rozwojowe. Jarocin stoi przed dużą szansą nie tylko na pozyskanie ogromnych środków finansowych, ale przede wszystkim na wypracowanie kompleksowego Planu Rozwoju Miasta, który będzie zawierał konkretne działania do zrealizowania przez najbliższe kilkanaście lat.

Jarocin przeszedł do II etapu konkursu, plasując się na wysokim 8 miejscu wśród 54 miast z całej Polski, które mają szansę, przy wsparciu ekspertów Związku Miast Polskich, opracować wieloletni Plan Rozwoju Lokalnego i Plan Rozwoju Instytucjonalnego oraz otrzymać dofinansowanie na działania inwestycyjne i społeczne ujęte w programie. Konkurencja była naprawdę duża, zarysy projektów do I etapu złożyło ponad 200 samorządów.

Dofinansowanie w wysokości od 3 do 10 mln euro zostanie przeznaczone na ok. 15 projektów uwzględniających aspekty środowiskowe, społeczne i gospodarcze.

Program Rozwój Lokalny jest współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Jego głównym celem jest wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej poprzez podniesienie jakości życia dla wszystkich mieszkańców oraz użytkowników średnich i małych miast. Całkowity budżet Programu wynosi 117,6 mln euro. Od początku 2020 r. odbywają się cyklicznie prace zespołu miejskiego, który przy udziale kluczowych specjalistów rady rozwoju i ekspertów ZMP stworzy niezbędne dokumenty. Wypracowane rozwiązania będą poddawane konsultacjom społecznym. Jarocin stoi przed dużą szansą nie tylko na pozyskanie ogromnych środków finansowych, ale przede wszystkim na wypracowanie kompleksowego Planu Rozwoju Miasta, który będzie zawierał konkretne działania do zrealizowania przez najbliższe kilkanaście lat.

W ramach projektu planuje się m.in. działania usprawniające pracę administracji samorządowej i poprawiające jej dostępność dla interesantów. Można wziąć udział w anonimowym badaniu, które pozwoli określić kierunki działania, na których gmina powinna szczególnie się skupić.

Ankieta w linku poniżej

Ankieta


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia