W Pałacu Radolińskich, realizowane są prace w ramach projektu „Rewitalizacja, konserwacja, renowacja i adaptacja zabytkowego założenia pałacowo-parkowego w Jarocinie”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz Gminy Jarocin. Remont przebiega równolegle z pracami związanymi z konserwacją i dostosowaniem ruin kościoła św. Ducha na cele kulturalne oraz budową „zielonego” amfiteatru połączoną z rewitalizacją części parku i stworzeniem ścieżki edukacyjnej.

Jakie prace teraz wykonywane są w Pałacu Radolińskich?

Do tej pory odtworzono amfiladę w tylnym trakcie budynku, wykonano szyb windy, wykuto bruzdy w ścianach pod montaż instalacji klimatyzacyjnej i wentylacyjnej oraz infrastruktury teletechnicznej. Zerwano też zniszczone parkiety. - Ważnym elementem postępujących prac była wymiana trzech monumentalnych okien znajdujących się w holu pałacu - podkreśla Marcin Szeląg, dyrektor Muzeum Regionalnego w Jarocinie.

Budynek zostanie przygotowany do urządzenia w nim ekspozycji stałej prezentującej historię i kulturę Ziemi Jarocińskiej i przeniesienia zbiorów Muzeum Regionalnego z ratusza. Ta część zadania realizowana będzie w kolejnym etapie prac. Zakończenie prac związanych z przeniesieniem siedziby muzeum planowane jest na drugą połowę 2021 roku.

Co nas czeka po remoncie?

- Na parterze Pałacu Radolińskich powstanie nowa wystawa stała. Ekspozycja w 8 modułach tematycznych, w umiejętny sposób połączy multimedia z wartością oryginalnego eksponatu.

- W holu pałacu powstanie kameralna sala koncertowa.

- W budynku zlikwidowane zostaną bariery architektoniczne.

- Muzeum zyska: salę warsztatową i wystaw czasowych oraz magazyny do przechowywania zbiorów przeniesione z ratusza i SPR.

Roboty przebiegają zgodnie z planowanym harmonogramem. Projekt "Rewitalizacja, konserwacja, renowacja i adaptacja zabytkowego założenia pałacowo-parkowego w Jarocinie", współfinansowany jest z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Lokalnego. Beneficjentem programu jest Muzeum Regionalne w Jarocinie, a uczestnikiem Gmina Jarocin. Wartość inwestycji wynosi 14 183 967,15 złotych, z czego 7 484 483,01 złotych to środki europejskie. Zakończenie wszystkich prac objętych projektem nastąpi z końcem 2021 roku.

Na ostatnim zdjęciu wizualizacja przyszłej ekspozycji stałej Muzeum Regionalnego w Jarocinie.


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia