Od jutra, tj. 17 marca 2020 r. do odwołania zostaną wprowadzone ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego w Jarocinie. Czasowo praca magistratu ograniczona zostanie do wykonywania wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy klientom oraz z wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów.

Zarządzenie nr 39/VIII/2020.K Burmistrza Jarocina z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego w Jarocinie

 1. Urząd nie przyjmuje klientów (z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych); wszystkie umówione wizyty, a także wezwania do osobistego stawienia się w urzędzie zostają anulowane.
 2. Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Jarocinie zostaje zamknięte do odwołania.
 3. Pracownicy urzędu pracują w dotychczasowych godzinach pracy urzędu bez zmian.
 4. Klienci we wszystkich sprawach prowadzonych przez Urząd Miejski w Jarocinie mogą kontaktować się z pracownikami urzędu wyłącznie telefonicznie i mailowo od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00, przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem ePUAP.
 5. Wykaz telefonów kontaktowych do poszczególnych wydziałów/referatów urzędu znajduje się tutaj.
 6. W celu rejestracji zgonu należy kontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu
  (62) 747-23-05, aby umówić się z urzędnikiem na dokonanie tej czynności.  Rejestracji urodzenia dziecka należy dokonać elektronicznie poprzez platformę E-PUAP: https://epuap.gov.pl, a w przypadku braku takiej możliwości prosimy o kontakt telefoniczny (62) 747-23-05.
  W pozostałych sprawach wizyta w Urzędzie Stanu Cywilnego będzie możliwa wyłącznie po wcześniejszej konsultacji telefonicznej i umówieniu się na spotkanie.
 7. W celu odbioru dowodu osobistego, tylko w sytuacjach koniecznych, należy kontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu (62) 749-96-24 aby umówić się z urzędnikiem na dokonanie tej czynności. W pozostałych sprawach dotyczących dowodów osobistych, spraw meldunkowych czy działalności gospodarczej  proszę kontaktować się z pracownikami urzędu wyłącznie telefonicznie w celu uzgodnienia dalszego postępowania.
 8. Zawieszona zostaje możliwość osobistego składania skarg i wniosków.
 9. Powyższe informacje będą aktualizowane na bieżąco i dostępne na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Jarocinie.

***

Władze samorządowe proszą o stosowanie się do  wprowadzonych zmian oraz wyrozumiałość, podkreślając, że wszelkie działania podejmowane są wyłącznie w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, poprzez zminimalizowanie ryzyka zagrożenia epidemiologicznego, jakie stwarza koronawirus.

Klienci we wszystkich sprawach prowadzonych przez Urząd Miejski w Jarocinie mogą kontaktować się z pracownikami magistratu telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00, a całodobowo za pośrednictwem poczty e-mail. Korespondencję można przesyłać także pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem ePUAP. W pilnych sprawach prosimy o kontakt w celu umówienia spotkania.

Wszelkie zmiany w funkcjonowaniu UM Jarocin publikowane będą na stronie ww.jarocin.pl oraz na profilu Facebook Gminy Jarocin.

***

Najważniejsze adresy i numery kontaktowe:

Biuro Obsługi Klienta, bok@jarocin.pl , tel. 62-747-63-53

DOKUMENTY URZĘDU STANU CYWILNEGO, usc@jarocin.pl, tel. 62-747-23-05,

PODATKI I OPŁATY LOKALNE, podatki@jarocin.pl , tel. 62-749-95-80

GOSPODARKA ODPADAMI, beata.zawisla@jarocin.pl, tel. 62-749-95-60

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, patrycja.kulka@jarocin.pl , tel. 62-749-96-20

DOWODY OSOBIOSTE i MELDUNKI, wso@jarocin.pl , tel. 62-749-96-24, 62-749-96-34

MIEJSK-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ, mgopsjarocin@post.pl, tel. 62-747-01-60

Koordynator Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jarocinie, oc.um@jarocin.pl, tel. 62-749-96-30

 

 

 


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia