Otwarcie targowiska zaplanowano na piątek 8 maja. Do odwołania będzie ono funkcjonowało w ograniczonym zakresie. Przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności i bezwzględnego przestrzegania zaleceń GIS na targowisku może być prowadzona wyłącznie sprzedaż: artykułów spożywczych, płodów rolnych i artykułów ogrodniczych w tym min.: drzewek, krzewów, kwiatów sadzonek i nasion.

Od momentu ponownego otwarcia targowiska trzeba będzie przestrzegać jednak szeregu nowych zasad sanitarnych. Od stosowania tych zasad bezpieczeństwa zależeć będzie funkcjonowanie targu. Zarządca targowiska  - Zakład Usług Komunalnych – apeluje do kupujących i sprzedawców  o odpowiedzialność w tym zakresie, bowiem w przypadku łamania nowych zasad funkcjonowania targowisko może zostać zamknięte w trybie natychmiastowym.

Nowe zasady funkcjonowania targowiska w Jarocinie

- przy wejściu na teren targowy należy przeprowadzić dezynfekcję rąk, 

- do odwołania osoby przebywające na targowisku obowiązane są nosić podczas zakupu towarów rękawiczki jednorazowe oraz muszą mieć zasłonięty nos i usta,

- na jedno miejsce prowadzenia sprzedaży na targowisku w tym samym czasie mogą przebywać nie więcej niż 4 osoby - z wyłączeniem osób stanowiących  obsługę targowiska i straganów,

- między straganami musi być zachowana odległość minimum 3 metry,

- produktów spożywczych mogą dotykać wyłącznie osoby sprzedające; towar będzie podawany tylko przez sprzedawcę,

- kupujących obowiązuje nakaz utrzymywania bezpiecznych odstępów – minimum 2 metry

- przestrzeń handlowa będzie sukcesywnie dezynfekowana przez osoby za to odpowiedzialne.


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia