Aby wziąć udział w konkursie uczniowie muszą wykonać pracę plastyczną pn. „Szkła nie marnuję - surowce odzyskuję” i nadesłać ją do ZGO Sp. z o.o. WCR w Jarocinie. Na dzieci i młodzież czekają atrakcyjne nagrody! Konkurs trwa od 2 marca, ale datę jego zakończenia przesunięto na 22 maja.

Organizatorem konkursu jest ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie - Wielkopolskie Centrum Recyklingu. Mogą w nim wziąć udział szkoły podstawowe z terenu gmin należących do Porozumienia Międzygminnego: Piaski, Nowe Miasto nad Wartą, Kórnik, Zaniemyśl, Jarocin, Czermin, Chocz, Książ Wielkopolski, Dominowo, Kotlin, Śrem, Jaraczewo, Krzykosy, Gizałki, Dobrzyca, Pleszew, Środa Wielkopolska, Żerków, Borek Wlkp., które zgłoszą swój udział w akcji.

Na konkurs należy wykonać pracę plastyczną pn. „Szkła nie marnuję - surowce odzyskuję”. Prace te mogą zostać wykorzystane do stworzenia kalendarza ściennego promującego segregację odpadów. Konkurs potrwa od 2 marca do 22 maja 2020 roku.

Prace plastyczne powinny być wykonane techniką dowolną (malarstwo, rysunek, grafika, collage, techniki mieszane), z zastrzeżeniem, że nie powinny zawierać elementów trójwymiarowych.Format A4 lub A3.Obrazki przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, niepublikowanymi wcześniej. Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną, samodzielnie wykonaną. Zastrzega się, że prace nie mogą zawierać grafiki będącej dziełem innych osób, z uwagi na prawa autorskie. Prace zbiorowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.

Oceny prac oraz wyłonienie laureatów dokona Komisja Konkursowa. Będzie zwracała na estetykę wykonania, zgodność z tematyką, ciekawe ujęcie tematu.Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody i wyróżnienia w następujących kategoriach:klasy I - III,klasy IV- VI,klasy VII - VIII.Organizator przewiduje przyznanie dodatkowych 4 wyróżnień.

Nagrodami w konkursie będą między innymi: smartwatche, głośniki, słuchawki bezprzewodowe, sprzęty elektryczne. Ponadto każdy z nagrodzonych i wyróżnionych uczestników otrzyma stworzony z 13 najlepszych prac kalendarz ścienny promujący segregację odpadów.

W związku z epidemią zmieniono także niektóre zasady konkursu. Prace uczniów mogą obecnie przesyłać rodzice, bezpośrednio na adres spółki: ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie- Wielkopolskie Centrum Recyklingu, Witaszyczki 1a, 63-200 Jarocin z dopiskiem "KONKURS PLASTYCZNY".

Wymagania dotyczace opisu prac konkursowych: tylną stronę należy opatrzyć danymi: imię i nazwisko ucznia, pełna nazwa szkoły, klasa oraz opiekun.

Po 22 maja - to ostateczny termin nadesłania prac - szkoły zostaną oowiadomione o otrzymanych pracach konkursowych poprzez wiadomość e-mail z imieniem i nazwiskiem ucznia oraz klasą.

Data rozstrzygnięcia konkursu zostanie podana w późniejszym terminie.


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia