Przy kwaterze żołnierskiej na cmentarzu parafialnym św. Marcina w Jarocinie złożono dziś kwiaty z okazji Święta Wojska Polskiego oraz setnej rocznicy zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w 1920, stoczonej w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Hołd poległym oddali przedstawiciele samorządu gminnego: sekretarz gminy – Mariusz Gryska, przewodniczący rady – Rajmund Banaszyński i radny Mariusz Kaźmierczak.

Święto Wojska Polskiego corocznie okrocznie obchodzone jest 15 sierpnia, począwszy od 1992 roku, na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w 1920, zwanej „cudem nad Wisłą”, a stoczonej w czasie wojny polsko-bolszewickiej (1919-1921). W tym roku świętujemy setną rocznicę Bitwy.

Kwatera żołnierska na cmentarzu parafialnym św. Marcina posiada szeroką historię wojenną. Pod koniec I wojny światowej został zorganizowany szpital wojskowy  w Jarocinie.  Leczyli się tam ranni i chorzy powstańcy wielkopolscy i śląscy, a następnie żołnierze wojny polsko-bolszewickiej 1920/21.  W kwaterze pochowanych jest 26 żołnierzy w 22 grobach. W okresie międzywojennym kwaterą żołnierską w Jarocinie opiekowali się członkowie PCK i wojskowi z jarocińskich jednostek. Zarząd Koła Polskiego Towarzystwa Historycznego w Jarocinie podjął inicjatywę uhonorowania żołnierzy wojska polskiego wystawieniem tablicy pamiątkowej na głazie z okazji 90. rocznicy wojny polsko-bolszewickiej. 

Gmina Jarocin podejmowała szereg inicjatyw mających na celu godne i należyte upamiętnienie pochówku poległych.  Dzięki usilnym staraniom samorządu udało się pozyskać w latach: 2019 i 2020 środki finansowe od Wojewody  Wielkopolskiego na remont kwatery. 25 listopada 2019 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim, a gminą Jarocin w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. Dzięki temu samorząd wojewódzki przekazał dotację dla gminy Jarocin w wysokości 44.350,00 zł na realizację I etapu prac remontowych w kwaterze poległych i zmarłych w wojnie polsko-bolszewickiej na cmentarzu parafialnym św. Marcina w Jarocinie. Modernizację zakończono w grudniu tego samego roku. Polegała ona na demontażu istniejących nagrobków wraz z obeliskiem oraz na wykonaniu 7 nowych grobów - i obelisku - z kamienia  STRZEGOM. Natomiast teren wokół mogił został wypełniony kostką granitową.

W lutym 2020 roku gmina Jarocin podpisała kolejne porozumienie z Wojewodą Wielkopolskim, w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, w którym zostanie zrealizowany II etap prac remontowych w kwaterze poległych i zmarłych. Wojewoda wielkopolski dofinansował zadanie w wysokości 46.000 zł. Gmina natomiast ze środków własnych dołożyła 10.000  zł. Ogólna kwota remontu wyniesie 56.000 zł.

Prace remontowe II etapu modernizacji kwatery obejmować mają:

1)      wykonanie i montaż 15 nowych  nagrobków wraz z  krzyżami,

2)      wykonanie prac ziemnych związanych z demontażem istniejących nagrobków i krzyży,

3)      wypełnienie terenu kostką granitową surowo łupaną z obrzeżami granitowymi.

Modernizacja kwatery ma na celu przede wszystkim w godny sposób upamiętnić pamięć poległych, jak również zmniejszyć nakłady na pielęgnację bieżącą kwatery. Dotychczas wykonywane był jedynie prace porządkowo-pielęgnacyjne, które zabezpieczały kwaterę przed dalszymi zniszczeniami, zwłaszcza atmosferycznymi.

 


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia