4 października w siedzibie Stowarzyszenie Lider Zielonej Wielkopolski odbyło się spotkanie robocze Zarządu Stowarzyszenia z włodarzami gmin członkowskich.

W spotakniu wziął udział wiceburmistrz Mikołaj Kostka oraz Agnieszka Rybacka, prezes Jarocińskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych.

Zgromadzeni poinformowani zostali o ogłoszonym V naborze wniosków o przyznanie pomocy, limicie dostępnych środków oraz zmianach w kryteriach oceny wniosków. Dyrektor Biura pani Halina Biechowiak-Drożak przedstawiła zebranym plany najbliższych zadań Lokalnej Grupy Działania oraz regulaminy ogłoszonych konkursów dla mieszkańców obszaru LGD, następnie koordynator projektu współpracy pani Agata Weiss-Nowak poinformowała o rozwoju projektu współpracy z Lokalną Grupą Działania Ziemi Sandomierskiej.

W trakcie spotkania przedstawione zostały także propozycje zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju, które zostaną wprowadzone na najbliższym Walnym Zebraniu Członków, które odbędzie się 29 października br. w gminie Kotlin. 


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia