Mieszkańcy podjęli inicjatywę w sprawie powołania Społecznego Komitetu - WSPÓLNOTY MIESZKAŃCÓW Osiedla „PIASKOWE” - w Golinie i Stefanowie.

Cele Komitetu:

  • ustalenie priorytetów, zakresu i kolejności realizacji zadań inwestycyjnych
  • przygotowanie wsparcia dla przedstawicieli władz samorządowych powiatu i gminy w celu pozyskania finansowania i dofinansowania realizacji zadań inwestycyjnych
  • partnerstwo i partycypacja w pracach organizacyjnych przy przygotowaniu i realizacji inwestycji

Warunki sukcesu:
Wobec możliwości uzyskania dofinansowania projektów w perspektywie środków unijnych na lata 2014-2020 na realizację inwestycji:

  • rozwój infrastruktury mieszkaniowej,
  • poprawę warunków życia i pracy mieszkańców,
  • bezpieczeństwo i rozwój kulturalny i cywilizacyjny wspólnot mieszkańców
  • tworzenie warunków rozwoju gospodarczego i rozwój przedsiębiorczości

oraz korzystając z:

  • współdziałania z samorządem lokalnym (sołectwo, gmina, powiat -budżet na lata 2014-2018)
  • współpracy i wsparcia organizacji lokalnych
  • współpracy i wsparcia lokalnych przedstawicieli w samorządach

istnieje możliwość aktywnego współdziałania wszystkich mieszkańców w realizacji celów wspólnoty poprzez stałe i aktywne wsparcie naszych przedstawicieli dla osiągnięcia celów Wspólnoty a przez to uzyskanie finansowania i realizacji inwestycji.


W celu ukonstytuowania się Komitetu wyłożona zostanie w Sklepie spożywczo-przemysłowym na ul. Grunwaldzkiej do 31 października lista w celu złożenia podpisów na deklaracji wraz z propozycją dnia miejsca i godziny zebrania założycielskiego.


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia