Wczoraj mieszkańcy Siedlemina i Ciświcy wybrali sołtysa. Funkcję tę powierzyli Andrzejowi Skrzypczakowi.

Wczoraj odbyło się zebranie wyborcze, w czasie którego mieszkańcy sołectwa Siedlemin i Ciświca wybrali nowego sołtysa. Kandydatów do objęcia funkcji było dwóch: Andrzej Skrzypczak i Piotr Nowak. Zdecydowaną większością głosów stanowisko powierzono Andrzejowi Skrzypczakowi.

Andrzej Skrzypczak jest radnym Rady Miejskiej w Jarocinie. Do wczoraj był także członkiem rady sołeckiej. Z powodu objęcia funkcji sołtysa, złożył rezygnację z członkostwa w radzie. Skład rady zostanie uzupełniony podczas kolejnego zebrania wiejskiego.


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia