Burmistrz Jarocina informuje, że Zespół Komisji do szacowania zakresu i wysokości szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej na obszarze naszej gminy jest w pełnej gotowości do podjęcia stosownych zadań.

Jednocześnie zawiadamiamy, że z uwagi na wymogi procedury szacowania szkód rolniczych, opartych o System Monitoringu Suszy Rolniczej prowadzony przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz sprawne i szybkie oszacowanie zaistniałej klęski, prace komisji klęskowej rozpoczną się niezwłocznie po otrzymaniu prawidłowo wypełnionych wniosków.

Komisja powołana przez Wojewodę Wielkopolskiego będzie szacowała straty w terenie, w terminie do dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia szkody, lecz nie później niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji.

Prawidłowo wypełnione wnioski należy składać niezwłocznie w pok. nr 32, I piętro,  nie później niż do 15 lipca 2018 r.

Druk wniosku został udostępniony w Urzędzie Miejskim w Jarocinie p.46 jak również u właściwych miejscowo Sołtysów oraz Przewodniczących Zarządów Osiedli.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim, pokój nr 46,  I p. tel. 62 7409547 w godz. 8:00 – 16:00.

Wniosek o oszacownaie szkód


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia