W Parku Radolińskich kontynuowane są prace polegające na budowie mineralnych ścieżek parkowych, głównie w kwaterach za pałacem oraz przy Skarbczyku. Jednocześnie trwają prace polegające na przygotowaniu gruntu pod nasadzenia roślin oraz trawniki. Mamy nowe zdjęcia z realizacji inwestycji.

Jednym z ważniejszych etapów prac, który się rozpoczął jest rewaloryzacja alei grabowej. Prowadzone są cięcia pielęgnacyjne grabów – usunięcie posuszu. Głównym celem jest wyeksponowanie układu kompozycyjnego alei grabowej. W zakres cięć pielęgnacyjnych wchodzi usunięcie martwych lub suchych konarów. Zabiegi pielęgnacyjne prowadzone są przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami w zakresie pielęgnacji i chirurgii drzew, wykonywane pod nadzorem zgodnie ze sztuką ogrodniczą.

Co zmieni się w Parku Radolińskich po zrealizowaniu zadania?

- przybędzie ponad 770 nowych drzew, w tym w szczególności grabów pospolitych. Dzięki temu odtworzona zostanie prawidłowa forma alei grabowej.  

- wzbogacony zostanie drzewostan parku również o drzewa iglaste, których jest coraz mniej (świerki pospolite, sosny pospolite i daglezje zielone).

- pojawi się zieleń średnia - ponad 10 000 krzewów, w tym jaśminowce wonne, lilaki pospolite, ligustry pospolite, różaneczniki i hortensje.

- przybędzie ponad 100 000 bylin, roślin cebulowych i pnących, co spowoduje, że pojawienie się w parku roślinności niskiej, której teraz brakuje. Pojawią się rośliny wodne. Założone zostaną trawniki i łąki kwietne.  Na tarasie za pałacem powstanie ogród różany z bukszpanowymi obwódkami.

- bardzo zmieni się również infrastruktura, szczególnie budowa wszystkich nawierzchni alejek parkowych, które wykonane zostaną z kostki kamiennej granitowej lub kruszyw mineralnych. W parku zamontowane zostaną ławki, kosze na śmieci oraz stojaki na rowery.    

Realizacja inwestycji będzie kosztowała blisko 8,5 mln zł.

 


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia