Selekcja odpadów w zabudowie wielomieszkaniowej jest jednym z głównych problemów w zbiórce odpadów komunalnych. Mimo że już od dłuższego czasu większość mieszkańców gminy Jarocin prowadzi segregację odpadów komunalnych, zarządcy budynków w zabudowie wielorodzinnej zgłaszają, że pomimo informacji, ulotek, plakatów, które dostarczali do mieszkańców, spotykają się z dużą skalą niewiedzy w tej kwestii.

Nieprawidłową zbiórkę odpadów komunalnych przez mieszkańców zabudowy wielorodzinnej potwierdzają też wprowadzone wyrywkowe kontrole kontenerów/pojemników, cyklicznie prowadzone przez pracowników ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie - Wielkopolskiego Centrum Recyklingu, ZGO – Nova Sp. z o.o. oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Jarocinie.

Co wywozić na PSZOK?

Mieszkańcy nie zdają sobie sprawy, że nie wszystkie odpady, które nie podlegają selektywnej zbiórce (typu dzwon czy pojemnik) mogą trafiać do kontenerów bytowych,  tylko powinny być dostarczone we własnym zakresie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, znajdującego się w Witaszyczkach. Przykładem takich odpadów są m.in.: wanienki, wiaderka, doniczki, plastikowe duże zabawki, meble ogrodowe oraz tylko kompletny sprzęt elektryczny, czy też elektroniczny, taki jak m.in.: telewizory kineskopowe, monitory, odkurzacze, zmywarki, tostery, jak również odpady, takie jak m.in.: tapczany, fotele, pufy, wykładziny, dywany, szyby okienne i drzwiowe, linoleum, materace. Należy podkreślić, że mieszkańcy nie ponoszą opłat z tytułu zagospodarowania tych odpadów na PSZOK-u. Na stronie internetowej gminy Jarocin w zakładce ”gospodarka odpadami” oraz  na stronie ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie - Wielkopolskie Centrum Recyklingu znajduje się regulamin PSZOKU wraz ze szczegółowym katalogiem śmieci, które są przyjmowane.

Wrzucaj śmieci od odpowiednich pojemników!

Kolejnym problemem jest fakt, że do pojemników na selektywną zbiórkę trafiają odpady, które nie powinny być tam umieszczane: np. do kubła na resztki biodegradowalne kuchenne wrzucane są m.in. jednorazowe opakowania foliowe, kubki po jogurtach, odzież czy kartony po pizzach, pomimo oznaczenia odpowiednimi naklejkami z informacją, co może się w nich znaleźć. Z kolei w pojemnikach na tworzywa sztuczne i metale znajdujemy: styropiany, pojemniki po olejach silnikowych czy listwy przypodłogowe itp.

Za podrzucanie śmieci grozi kara

Dostrzeżono też, że nasiliło się zjawisko przywożenia przez osoby niezamieszkałe w budynkach wielorodzinnych różnego typu odpadów. Podrzuca się wszystko: papy, wiaderka poremontowe z gruzem, opony, sedesy, wanny. Zarządcy, chcąc utrzymać porządek przy swoich budynkach, często wywożą takie odpady na własny koszt. Podrzucanie odpadów jest niedopuszczalne, ponieważ każdy, kto jest ich wytwórcą, jest zobowiązany posiadać pojemniki, których liczba i pojemność powinny być dostosowane do ilości śmieci powstających na nieruchomości. Odpady problemowe typu: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, wielkogabaryty oraz resztki pochodzące z remontów należy zagospodarowywać zgodnie z zapisami regulaminu. Należy zaznaczyć, że ten proceder może doprowadzić – kosztem mieszkańców - do ponoszenia sankcji w postaci wyższych opłat za odbiór śmieci. W przypadku zauważenia przez mieszkańców osoby, która podrzuca odpady komunalne do kontenerów, można zgłosić sprawę na policję, do zarządcy nieruchomości lub do gminy Jarocin.

Nie segregujesz – będą konsekwencje

Urząd Miejski w Jarocinie w odpowiedzi na prośbę zarządców nieruchomości wielorodzinnych apeluje zatem do mieszkańców o zastosowanie się do zasad obowiązującego regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jarocin i rygorystyczne przestrzeganie zasad  segregacji. W przeciwnym razie na mieszkańców budynków wielorodzinnych, gdzie zgodnie z prawem obowiązuje odpowiedzialność zbiorowa, może zostać nałożona przez gminę sankcja w postaci naliczenia 28 zł od osoby, czyli wyższej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami w sposób niezgodny ze złożoną deklaracją.

Kara z tytułu  podrzucania odpadów  może być rozpatrywana na gruncie odpowiedzialności z art. 145 kodeksu wykroczeń: “Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.”

 


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia