Trwają prace remontowe w pałacu Radolińskich, realizowane w ramach projektu „Rewitalizacja, konserwacja, renowacja i adaptacja zabytkowego założenia pałacowo-parkowego w Jarocinie”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz Gminy Jarocin.

W trakcie pierwszych dwóch tygodni od rozpoczęcia prac budowlanych odtworzono pierwotne przejścia pomiędzy pomieszczeniami. Dzięki temu powstała amfilada w tylnym trakcie pałacu, która łączyła te pomieszczenia 100 lat temu. Wykonane zostały także prace, polegające na przerobieniu instalacji c.o. w piwnicy oraz przebiciu stropów, pozwalające na zamontowanie windy pomiędzy parterem i I piętrem. Ponadto oczyszczono ze starych warstw tynków i farb ściany wewnętrzne oraz usunięto wtórne ścianki na strychu, gdzie powstaje sala perkusyjna i studio nagrań. Wszystkie roboty przebiegają zgodnie z założonym harmonogramem.

Prace remontowe wykonywane są przez firmę SŁAW-BUD z Bachorzewa, na podstawie umowy z Muzeum Regionalnym w Jarocinie podpisanej 16 czerwca 2020. W czasie remontu zostanie wykonana m.in. adaptacja pomieszczeń piwnicznych parteru oraz części piętra na sale muzealne i biura muzeum, odtworzone będą pierwotne ciągi komunikacyjne, budynek udostępniony zostanie osobom z niepełnosprawnościami poprzez wybudowanie windy i montaż platform schodowych, wykonana będzie adaptacja akustycznej sali koncertowej, a część poddasza zostanie zagospodarowana na salę perkusyjną i studio nagrań.

Projekt „Rewitalizacja, konserwacja, renowacja i adaptacja zabytkowego założenia pałacowo-parkowego w Jarocinie” współfinansowany jest z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Lokalnego. Beneficjentem programu jest Muzeum Regionalne w Jarocinie, a uczestnikiem Gmina Jarocin.

Wartość inwestycji wynosi 14.183.967,15 złotych, z czego 7.484.483,01 złotych to środki europejskie. Zakończenie wszystkich prac objętych projektem nastąpi z końcem 2021 roku.


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia