27 maja rozpocznie się w gminie Jarocin akcja „powszechnej deratyzacji”, czyli odszczurzania. W jej ramach właściciele, zarządcy lub najemcy wszystkich budynków mieszkalnych, gospodarczych, sklepów czy warsztatów powinni wystawić trutki na gryzonie, szczególnie w: śmietnikach, komórkach, piwnicach, budynkach gospodarczych itp.

W tym roku termin wystawienia trutek – zgodnie z obwieszczeniem burmistrza – to 27 maja. Należy przy tym pamiętać, aby z trutką obchodzić się ostrożnie, postępować ściśle według instrukcji i zadbać o to, aby nie miały do nich dostępu domowe zwierzęta i dzieci. Po upływie miesiąca, resztki trutek należy usunąć. 

Akcja odszczurzania przeprowadzana jest corocznie. Jej celem jest przede wszystkim profilaktyka i zabezpieczenie mieszkańców przed chorobami przenoszonymi przez szczury i inne gryzonie. Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Jarocin, deratyzację przeprowadzają na własny koszt właściciele nieruchomości. Trutki należy zakupić we własnym zakresie i wystawiać w takich pomieszczeniach jak: piwnice, korytarze piwniczne, węzły cieplne i sanitarne, wiaty na pojemniki z odpadami, szopy, budynki gospodarcze.

Szczegółowe obwieszczenie burmistrza Jarocina o przeprowadzeniu powszechnej deratyzacji dostępne jest tutaj.


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia