3,4 km drogi z budową 3 nowych rond to kolejna wielomilionowa inwestycja, która już wkrótce realizowana będzie w Jarocinie! Tym razem samorząd gminy przebuduje ciąg ulic: Kasztanowa, Do Zdroju, Wrzosowa, Maratońska, Św. Ducha oraz Poznańska i Wojska Polskiego. To historyczna inwestycja, która upłynni ruch w centrum miasta i „przybliży” rynek do parku.

Inwestycja będzie kosztowała blisko 25 mln zł, z czego ponad 16 mln zł Gmina Jarocin pozyskała z rządowego programu Fundusz Dróg Samorządowych.

W niewielu miastach wielkości Jarocina tak blisko od siebie położone są klimatyczny rynek i duży, piękny park. Kiedyś funkcjonowały niemal jak jeden organizm. W drugiej połowie lat 70. rozdzieliła je droga, określona jako obwodnica. Teraz nadarza się okazja by starówkę i park – może nie połączyć – ale zdecydowanie przybliżyć, ułatwiając komunikację pomiędzy nimi.

Była obwodnica straci charakter drogi tranzytowej

Byłej obwodnicy Jarocina - ulicy Wojska Polskiego/ Poznańskiej między parkiem a kościołem nie da się wyeliminować z układu komunikacyjnego miasta, ale po realizacji inwestycji straci ona charakter drogi tranzytowej.

Jezdnia będą znacznie węższa, a wzdłuż niej powstanie ścieżka rowerowa i szpaler drzew (jeszcze ich nie widać na załączonych wizualizacjach).

Na skrzyżowaniach Wodna/Wojska Polskiego, Wojska Polskiego/Św. Ducha i Al. Niepodległości/Poznańska będą wybudowane ronda.

Przejścia dla pieszych skrócą drogę z rynku do parku

Między rondami powstaną dwa przejścia dla pieszych, które znacznie skrócą drogę z rynku do parku i z parku na rynek.

Pierwsze znajdzie się przy ul. św. Ducha na wysokości schodów, którymi można zejść do parku, a drugie na wysokości bloku mieszkalnego (przed wojną i rozbudową była to gorzelnia Radolińskich) usytuowanego vis à vis Skarbczyka.

Zejście ulicą Kościelną do parku będzie możliwe zarówno schodami, jak i pochyloną drogą umożliwiającą zjazd rowerem czy wózkiem inwalidzkim.

Kolejne nowe-stare przejście dla pieszych powstanie na wysokości Spichlerza Polskiego Rocka i będzie prowadziło na chodnik wzdłuż ulicy Kasztanowej (po prawej stronie przy parkowym ogrodzeniu). Po lewej stronie ulicy Kasztanowej postanie ścieżka rowerowa.

Takie rozwiązanie ma uspokoić ruch samochodowy na ulicy Wojska Polskiego/Poznańska, stworzyć znacznie bardziej przyjazne warunki do poruszania się dla pieszych i rowerzystów, a przede wszystkim zbliżyć rynek z parkiem.

Środki na realizację inwestycji zabezpieczone

Część prac będzie realizowana jeszcze w tym roku. Zreorganizowane zostaną skrzyżowania: ul. Wodnej z ul. Wojska Polskiego oraz ul. Św. Ducha z ul. Wojska Polskiego. Przebudowana będzie ulica Wojska Polskiego od skrzyżowania z Al. Niepodległości do skrzyżowania z ul. Wodną. Wyremontowana zostanie nawierzchnia jezdni, wybudowany będzie chodnik oraz ścieżka rowerowa (ciąg pieszo-rowerowy), modernizacji poddany zostanie kanał deszczowy w ul. Wojska Polskiego.

Natomiast w przyszłym roku przebudowane zostanie skrzyżowanie ul. Wojska Polskiego z ul. Al. Niepodległości, ciąg ulic: Kasztanowa, Do Zdroju, Wrzosowa i Maratońska w zakresie nawierzchni jezdni oraz chodnika i ścieżki rowerowej (ciągu pieszo-rowerowego). Wykonane ma być także oświetlenie uliczne typu LED na ulicach: Kasztanowa, Do Zdroju i Maratońska (od ul. Wrzosowej do ul. Św. Ducha) oraz remont istniejącego kanału deszczowego w części ulic Do Zdroju, Maratońska i Wrzosowa.

Najkorzystniejszą ofertę na realizację zadania – blisko 24,6 mln zł -  złożyło konsorcjum firm Polimex Infrastruktura i Polimex Mostostal z Warszawy. Kwota jest o ponad 6 mln zł niższa niż planowana w kosztorysie inwestorskim. Po spełnieniu formalności samorząd będzie mógł podpisać z oferentem umowę na zrealizowanie przedsięwzięcia.

 

Adam Pawlicki, burmistrz Jarocina:

Inwestycyjne plany Jarocina są tak przemyślane, by w jak największym stopniu usprawniały życie mieszkańcom, m.in. dzięki bezpiecznej komunikacji. Planując nasze inwestycje myślimy też o tym, by połączyć pożyteczne z pięknym. A nie da się ukryć: mamy piękny park - z dnia na dzień coraz piękniejszy i mamy piękną starówkę, gdzie trwają prace ziemne związane z rewitalizacją. Jesteśmy już na półmetku rewitalizacji Śródmieścia. To dobry moment, by realizowane inwestycje związane z parkiem i rynkiem scalić, podejmując się kolejnego wyzwania, jakim jest przebudowa blisko 3,5 km drogi.

 

Gdzie powstaną 3 nowe ronda?

 - na skrzyżowaniu ulicy Wodnej z ulicą Wojska Polskiego

- na skrzyżowaniu ulicy Św. Ducha z ulicą Wojska Polskiego 

- na skrzyżowaniu ulicy Al. Niepodległości z ulicą Wojska Polskiego

Zdjęcia/wizualizacje poglądowe przed i po wykonaniu inwestycji.


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia