Najważniejszymi zmianami w systemie gospodarki odpadami, które zaczną obowiązywać tuż po wakacjach są m.in.: obowiązkowa segregacja odpadów, a także zmiana wysokości tzw. opłaty odpadowej. Nowe regulacje wynikają z konieczności dostosowania lokalnego regulaminu utrzymania czystości do znowelizowanej ustawy, która na wszystkie polskie samorządy nakłada kolejne obowiązki w zakresie gospodarki odpadami.

Nowe zasady, stawki i deklaracje

Od 1 września 2020 r. na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy mieszkaniec jest zobowiązany do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Osoby, które nadal mają deklarację uwzględniającą brak selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, muszą złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od września będą też obowiązywały nowe stawki opłat za odpady. Dla nieruchomości zamieszkałych wysokość opłaty będzie uzależniona od liczby osób zamieszkujących w gospodarstwie domowym. Dla nieruchomości niezamieszkałych podstawą ustalenia opłaty będzie wskazanie w deklaracji liczby użytkowanych pojemników oraz worków.

 

nieruchomości zamieszkałe

nieruchomości niezamieszkałe

1-2 osoby w gospodarstwie domowym – 23 zł   

3 osoby w gospodarstwie domowym – 22 zł

4 osoby w gospodarstwie domowym – 21 zł

5 osób i więcej w gospodarstwie domowym – 20 zł

pojemnik 60l – 3,10 zł

pojemnik 80l – 4,20 zł

pojemnik 120l – 6,30 zł

pojemnik 240l – 12,70 zł

pojemnik 660l – 34,90 zł

pojemnik 1100l – 58,20 zł

pojemnik 5000l – 264,50 zł

pojemnik 7000l – 370,40 zł

worek 80l – 8,00 zł

worek 120l –12,00 zł

 

Przedsiębiorcy muszą podać liczbę wszystkich pojemników i worków

W przypadku przedsiębiorców opłata odpadowa naliczana będzie w inny sposób. Do tej pory należało wskazać wyłącznie pojemność i liczbę użytkowanych pojemników na odpady zmieszane. Teraz, ze względu na wymóg ustawowy obowiązkowej segregacji, konieczne jest podanie wszystkich pojemników oraz worków na odpady zmieszane oraz na odpady zbierane selektywnie, które przedsiębiorca zadeklaruje oddać w ciągu miesiąca. W związku z tymi zmianami każdy przedsiębiorca musi złożyć nową deklarację odpadową.

 

Trzeba pilnować segregacji i terminów opłat

W przypadku nie wypełnienia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej, mieszkaniec będzie obciążony trzykrotnością stawki opłaty wynikającej z deklaracji, a przedsiębiorca czterokrotnością zadeklarowanej opłaty. Zmiana nastąpi również z terminem płatnościami za odpady. Do tej pory należało uiszczać opłatę do 15 dnia danego miesiąca. Od 1 września należy uiszczać opłaty z dołu do 15 dnia następnego miesiąca.

 

Kto musi złożyć nową deklarację?

- mieszkańcy, którzy chcą skorzystać z ulgi wynikającej z prowadzenia przydomowego kompostownika (ulga wynosi 1 zł/na mieszkańca/na miesiąc)

- mieszkańcy, którzy do tej pory prowadzili nieselektywną zbiórkę odpadów komunalnych

- przedsiębiorcy – obowiązek wynika ze zmian wprowadzonych przez ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

 

UWAGA! Chcesz:

- dowiedzieć się więcej o zmianach, które wejdą w życie od 1 września?

- złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

- pobrać  worki do segregacji odpadów?

Zapraszamy do Biura Obsługi Klienta Gminy Jarocin

pn. – pt. w godz. 8:00 – 18:00

(parter budynku przy parkingu Urzędu Miejskiego w Jarocinie)

tel. 506 953 861

 


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia