W jarocińskim ratuszu podpisano umowę na rewitalizację stawu w Potarzycy i jego otoczenia. Dofinansowanie pochodzi z programu „Pięknieje wielkopolska wieś”. Dokumenty asygnowali: Adam Pawlicki, burmistrz Jarocina i Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego. Symboliczny czek odebrał sołtys Potarzycy – Tomasz Radomski.

Staw w Potarzycy zostanie odmulony i oczyszczony. Wykonane będą także ścieżki oraz ogrodzenie zabezpieczające. Przy stawie stanie kaczkomat – automat, w którym będzie można dostać karmę dla kaczek. Umowa na przydzielenie dotacji z programu „Pięknieje wielkopolska wieś” została podpisana w ratuszu w środę 22 lipca. Asygnowali ją: Adam Pawlicki, burmistrz Jaorcina, Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego. Symboliczny czek odebrał sołtys Potarzycy – Tomasz Radomski.

Będzie to I etap prac realizowany w ramach zadania budżetowego pn. „Rewitalizacja stawu i zagospodarowanie terenu przyległego w Potarzycy” na kwotę 30.000 zł w wyniku przyznanego  dofinansowania  w ramach X edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.

Celem konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” jest zaangażowanie mieszkańców na rzecz rozwoju własnej miejscowości. Wsparcie udzielane jest na realizację niewielkich projektów, w tym inwestycyjnych, służących zagospodarowaniu przestrzeni publicznej na wsi, zachowaniu i odtwarzaniu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz kultywowaniu tradycji społeczności lokalnych.


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia