Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji do monitoringu, która potrwa do 13 listopada.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Sieć obywatelska – Watchdog Polska (dawniej Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich) w partnerstwie z trzema lokalnymi organizacjami pozarządowymi. Przedsięwzięcie, prowadzone od 2011 roku, jest działaniem z zakresu kontroli obywatelskiej. Polega ono na sprawdzaniu przez uczestników projektu, na ile praworządnie i efektywnie władze samorządowe zarządzają środkami przeznaczonymi na rozwiązywanie problemów alkoholowych. Do przystąpienia do tego działania zapraszamy mieszkanki i mieszkańców polskich gmin, którzy chcą się dowiedzieć, w jaki sposób wydatkowane są pieniądze z funduszu korowego. W tym roku działanie jest realizowane w ramach projektu „Mocna straż – wzmocnienie działań kontrolnych organizacji, grup nieformalnych i obywateli/ek”, który uzyskał wsparcie Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej (Fundusz dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego, 3. nabór projektów dużych). 

Po przeprowadzonym monitoringu zaangażowani w projekt mieszkańcy przygotowują raport z rekomendacjami. Do tej pory powstało szesnaście takich raportów. Ważnym elementem naszych działań jest to, że mieszkańcy nie poprzestają na wydaniu rekomendacji, ale pobudzają lokalną dyskusję o rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz wydatkowaniu środków publicznych. Uczestnicy projektu pilnują również wdrażania rekomendacji oraz przyczyniają się do eliminowania napotkanych nieprawidłowości, co przyczynia się do bardziej przejrzystego funkcjonowania gmin. W tym roku chcemy prowadzić takie działania w 30 gminach. Wyniki z poprzednich monitoringów zostały przekazane w 2012 roku Najwyższej Izbie Kontroli, Regionalnym Izbom Obrachunkowym oraz Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji do monitoringu poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie: www.siecobywatelska.pl. Rekrutacja trwa do 13 listopada.


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia