W niedzielę 12 maja przyjedzie do Wilkowyi Naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Poznaniu, dr hab. Konrad Białecki. W rodzinnej miejscowości bpa Franciszka Jedwabskiego, w kościele pw. św. Wojciecha, przedstawi on postać tego wybitnego duchownego.

Franciszek Jedwabski urodził się właśnie w Wilkowyi w 1895 r. Ukończył szkołę średnią w Gnieźnie. Służył w armii pruskiej przez cały okres I wojny światowej. Wziął udział w powstaniu wielkopolskim. Najprawdopodobniej był już wtedy klerykiem Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu. Po jego ukończeniu, w 1922 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk prymasa Edmunda Dalbora. Do 1927 r. pełnił posługę duszpasterską jako wikary kilku wielkopolskich parafii, a następnie został powołany na stanowisko notariusza Metropolitalnego Sądu Duchownego w Poznaniu i prokuratora Arcybiskupiego Seminarium Duchownego. W 1938 r. został kanclerzem Kurii. Podczas okupacji więziony w Dachau. U schyłku wojny stanął tu na czele konspiracyjnego Komitetu Przyrzeczeń, czyli dobrowolnego składania ślubowania św. Józefowi w zamian za ocalenie. Przysięga związana była z obawą przed likwidacją przez Niemców obozu wraz z więźniami, co – jak się później okazało – zostało nakazane przez H. Himmlera, jednak nie doczekało się realizacji. Po wojnie wielokrotnie uczestniczył w spotkaniach dachauczyków i angażował się w działania mające na celu wypełnienie złożonych w obozie zobowiązań. Sakrę biskupią przyjął w 1947 r. Był objęty dyskretną obserwacją ze strony UB i był wszechstronnie inwigilowany. Jako ciekawostkę można dodać, że 25 maja 1956 r. udzielił święceń kapłańskich późniejszemu prymasowi Polski, Józefowi Glempowi. Zmarł w 1975 r. w wieku 80 lat.


Organizatorami spotkania są IPN w Poznaniu, Muzeum Regionalne w Jarocinie oraz Parafia pw. św. Wojciecha w Wilkowyi. Na prelekcję zapraszamy do kościoła w Wilkowyi w niedzielę 12 maja na godzinę 17.00.

 

 

 


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia