W miejscu zburzonego amfiteatru powstanie nowy, ale zbudowany w zupełnie innym stylu. Nie będzie dominował nad otoczeniem, ale wkomponuje się w przestrzeń zabytkowego parku. Na potrzeby organizowanych wydarzeń w ciągu kilku godzin będą montowane podesty i zadaszenie. Koncepcja zielonego amfiteatru realizuje założenie „maksimum zieleni - minimum betonu”. Jakie prace wykonywane są obecnie?

Opracowywane są ostateczne kształty i aspekty techniczne elementów betonowych amfiteatru i starej sceny - detale multimedialne, właściwości konstrukcyjne, techniczna strona napisów tłoczonych w betonie. Trwa kontraktacja i ofertowanie zadań - instalacje nawodnienia, elektryka i teletechnika, stalowe ruszty pod małą architekturę (np. ławy). Zabezpieczono też obszar prac konserwatorskich, uzbrojono plac budowy w media na potrzeby socjalne i wykonano wstępne tyczenie geodezyjne.

Przypomnijmy

W 2016 roku został ogłoszony konkurs  na opracowanie koncepcji zagospodarowania kwatery I  założenia pałacowo-parkowego w Jarocinie na cele rekreacyjno-kulturalne wraz z amfiteatrem, który wygrała pracownia architektoniczna studioWarsztat z Poznania. Na jej podstawie autorzy opracowali dokumentację budowlano-wykonawczą. Główną ideą była rewaloryzacja i rewitalizacja obszaru zabytkowego, jak również zaprojektowane przestrzeni o wysokiej estetyce, która wzbogaciłaby park, przyciągając do niego na nowo, zarówno mieszkańców Jarocina i okolic, jak również i gości.

 Maksium zieleni - minimum betonu

W miejscu zburzonego amfiteatru powstanie nowy, ale zbudowany w zupełnie innym stylu. Nie będzie dominował nad otoczeniem, ale wkomponuje się w przestrzeń zabytkowego parku. Nie będzie stałej sceny, która w nieistniejącym już obiekcie ulegała ciągłym aktom wandalizmu. Na potrzeby organizowanych wydarzeń w ciągu kilku godzin będą montowane podesty i zadaszenie. Koncepcja zielonego amfiteatru realizuje założenie „maksimum zieleni - minimum betonu”. Teren amfiteatru będzie wyposażony w system nawadniania, aby nawet w upalne lato utrzymywać w dobrym stanie nawierzchnie trawiaste. Obiekt zostanie oświetlony i objęty systemem monitoringu i nieodpłatnym dostępem do internetu. Teren objęty inwestycją został dostosowany dla widzów wszystkich kategorii wiekowych.

 Amfteart krajobrazowy, otwarty dla każdego 

Zgodnie z zasadami kształtowania parków można by go nazwać „amfiteatrem krajobrazowym”. Będzie przestrzenią otwartą, ogólnodostępną, pełniącą zarówno funkcję miejsca codziennego wypoczynku i rekreacji, jak również koncertów, występów i imprez. Widownia zostanie posadowiona w położeniu umożliwiającym komfortowy odbiór przedstawień. Wysokość nowych trybun oraz ich usytuowanie pozwala na odzyskanie powiązań widokowych pomiędzy Pałacem Radolińskich, a ruinami kościoła Św. Ducha. W zależności od pogody i potrzeb, siedziskami mogą być: nawierzchnia trawiasta lub murki z betonu architektonicznego, oddzielające kolejne rzędy trybun, które, w nawiązaniu do kompozycji parku, są liniami nieregularnymi. W dni, kiedy nie będzie zaplanowanych wydarzeń, przestrzeń trybun może służyć do wypoczynku dla zwiedzających osób.

Miejsce pamięci

Pierwotny obrys fundamentów amfiteatru z lat 70-tych zostanie wyróżniony murkiem z betonu architektonicznego. Wnętrze starej sceny zaplanowano jako porośnięte trawą, a o historii tego miejsca przypominać będą różne elementy, wypisane teksty oraz interaktywna mała architektura. Roboty budowlane polegające na rewitalizacji, konserwacji, renowacji i adaptacji zabytkowego założenia pałacowo-parkowego w Jarocinie wykonuje Firma Park-M Poland sp. z o.o., która realizowała m.in. rewaloryzację ogrodów przy Zamku Królewskim w Warszawie, park przy Muzeum Chopina w Żelazowej Woli i ogród przy pałacu Branickich w Białymstoku.

********************************************************************

 

W I etapie, który będzie realizowany w latach: 2020-2021 (koniec kwietnia) będą wykonane następujące elementy Amfiteatru:

-       utwardzenia i drogi dojazdowe wraz z utwardzeniem miejsca do ustawienia sceny;

-       amfiteatr z siedziskami i schodami wykonanymi z bloków betonowych z wmontowanymi drewnianymi ławkami;

-       „stara scena” - zaadaptowana na muzyczną ścieżkę tematyczną z ławkami zwykłymi i ławkami multimedialnymi;

-       „strefa muzyczna” - składająca się z grających elementów małej architektury;

-       oświetlenie i podświetlenie elementów amfiteatru;

-       instalacji elektrycznej i teletechnicznej niezbędnej do nagłośnienia obiektu;

-       kontenerowej toalety publicznej;

-       systemu monitoringu;

-       nasadzenia drzew i urządzenia trawników.

Projekt pn. „Rewitalizacja i adaptacja zabytkowego założenia pałacowo – parkowego w Jarocinie” współfinansowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Poddziałanie 4.4.1 Inwestycje w obszar dziedzictwa kulturowego regionu w kwocie 7.484.483,00 PLN. Ww. kwota stanowi 85% ze wszystkich kosztów kwalifikowanych projektu.

Projekt podzielony jest na trzy zadania:

- Renowacja i adaptacja pałacu Radolińskich na cele kulturalne  w tym przebudowa Pałacu Radolińskich w Jarocinie oraz powstanie ekspozycji stałej Muzeum. Przebudowa Pałacu Radolińskich  wartość zadania wynosi 4 498.891.27 zł. , kwota dofinansowania 2.944.524,33 zł, wkład własny  1.554.366,94 zł. W kolejnym etapie powstanie ekspozycja stała muzeum-wystawa.

- Konserwacja, renowacja i adaptacja na cele kulturalne ruin kościoła św. Ducha. Całkowita wartość zadania 1.246.383,01 zł , kwota dofinansowania 602.976,37 zł, wkład własny 643.406,64 zł.

- Rewitalizacja zabytkowego założenia pałacowo-parkowego (ścieżka edukacyjna) i adaptacja kwatery I na cele kulturalne (przebudowa Amfiteatru). Całkowita wartość zadania 5.128.814,89 zł, kwota dofinansowania 1.281.885,19 złotych, wkład własny 3.846.929,70 złotych.

Termin zakończenia realizacji Zadania 2 i zadania 3 został określony w umowie z wykonawcą robót na koniec kwietnia 2021 roku.

 

 


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia