Od początku 2015 roku czytelnicy Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jarocin za pomocą jednej karty bibliotecznej mogą nie tylko wypożyczać ale i rezerwować bądź zamawiać książki we wszystkich filiach bibliotecznych. Zamówień i rezerwacji można dokonywać również on-line nie wychodząc z domu.

Aby otrzymać kartę biblioteczną i korzystać ze zbiorów wszystkich jarocińskich bibliotek wystarczy wypełnić kartę zapisu tylko w jednej z nich. Czytelnik mający dostęp do Internetu, po otrzymaniu hasła od bibliotekarza, może sam sprawdzać stan swojego konta (datę wypożyczeń i termin zwrotu książek, zamówienia i rezerwacje, historię), przeszukiwać katalog oraz przeglądać nowości. Z pozycji swojego konta czytelnik może również dokonywać rezerwacji i zamówień z domu. Czytelnicy posiadający adres mailowy otrzymują powiadomienia z systemu o zbliżającym się terminie zwrotu,  naliczonych karach za przetrzymanie książek po terminie lub oczekującej książce do obioru. Wszystkie te udogodnienia zapewnia system biblioteczny Sowa firmy Sokrates-Software z Poznania. 

Program dotacyjny Instytutu Książki realizowany był w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku 2012-2014. Celem programu było podniesienie standardu bibliotek publicznych poprzez wyposażenie ich w nowoczesny sprzęt komputerowy, umożliwiający użytkownikom biblioteki korzystanie z Internetu, a bibliotekarzom - katalogowanie zbiorów i udostępnieni ich on-line. W tym celu biblioteka otrzymała dotację w wysokości 20 tys. zł , dzięki której zakupiono 6 zestawów komputerowych: 3 zestawy udostępniono czytelnikom, 3 przeznaczono do katalogowania zbiorów. W ciągu dwóch lat biblioteka zakończyła długofalowy proces komputeryzacji zbiorów.  


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia