1 kwietnia przypada setna rocznica rozpoczęcia pracy duszpasterskiej, ale też działalności patriotycznej, społecznej, gospodarczej, edukacyjnej i kulturalnej w Jarocinie przez księdza Ignacego Niedźwiedzińskiego - w latach 1917-1941 proboszcza parafii św. Marcina. Z tej okazji na ścianie kościoła została zamontowana nowa tablica upamiętniająca kapłana, kapelana jarocińskich powstańców wielkopolskich, w okresie międzywojennym przez kilka miesięcy burmistrza miasta, Honorowego Obywatela Jarocina.

Ufundowana przez gminę Jarocin płyta pamiątkowa wykonana z brązu krzemowego przez artystę rzeźbiarza Michała Batkiewicza zastąpiła pękniętą i zniszczoną w wyniku działań czynników atmosferycznych tablicę z tworzywa sztucznego.

Uroczyste odsłonięcie odbędzie się w niedzielę 2 kwietnia. Tego dnia w kościele św. Marcina Towarzystwo Muzyczne im. Alfonsa Kowalskiego w Jarocinie zoorganizuje koncert organowo-skrzypcowy dedykowany pamięci ks. Ignacego Niedźwiedzińskiego poprzedzony wykładem przybliżającym działalność kapłana. W podcieniach ratusza będzie można oglądać wystawę poświęconą proboszczowi i społecznikowi.

W 1917 r., po śmierci ks. dziekana Franciszka Podlewskiego, ówczesny kolator kościoła p.w. św. Marcina książę Hugo Radolin zaproponował władzom kościelnym, aby probostwo objął ks. Ignacy Niedźwiedziński. Zgoda została wyrażona i od 1 kwietnia 1917 r. ks. Ignacy Niedźwiedziński został proboszczem wszystkich jarociniaków, bowiem wtedy parafia św. Marcina była jedyną w mieście.

Początki działalności ks. Niedźwiedzińskiego w Jarocinie zbiegły się z końcem I wojny światowej i odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Jego praca nie ograniczała się do posługi duszpasterskiej. Od samego początku ks. Niedźwiedziński włączył się w nurt życia narodowego oraz społeczno-kulturalnego miasta. Mocno zaangażował się w akcję konspiracyjną, która przygotowywała udział mieszkańców miasta w powstaniu wielkopolskim. Był kapelanem powstańców jarocińskich.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości udzielał się w miejscowych stowarzyszeniach, organizacjach oraz instytucjach spółdzielczych. Był m.in. prezesem Koła Śpiewaczego, kierował pracami Towarzystwa Czytelni Ludowych oraz rady nadzorczej Kasy Pożyczkowej i Oszczędnościowej. Był członkiem Rady Miejskiej. W 1922 r., wskutek nagłego vacatu na stanowisku burmistrz Jarocina, ks. Niedźwiedziński przez kilka miesięcy pełnił w zastępstwie jego obowiązki. Jak później pisano „był burmistrzem miasta Jarocina naonczas ku ogólnemu zadowoleniu i swym wpływem wybawił miasto niejednokrotnie z wielkich kłopotów finansowych”. W 1927 r. został mu nadany tytuł Honorowego Obywatela Miasta Jarocina. Rok później ks. Ignacy Niedźwiedziński podjął się budowy nowego kościoła w Jarocinie - obecnie kościoła pw. Chrystusa Króla, w którym już w 1930 r. odbyła się pierwsza pasterka. Po wybuchu II wojny światowej ks. Ignacy Niedźwiedziński znalazł się na liście osób uznanych przez okupanta za niebezpiecznych dla III Rzeszy. Mimo że wielokrotnie był ostrzegany o czekającym go aresztowaniu, zdecydował się pozostać z parafianami. Angażował sie w tajne nauczanie i przygotowywał dzieci do przyjęcia pierwszej komunii św. W październiku 1941 r. został osadzony w Forcie VII w Poznaniu, skąd próbowała go uwolnić rodzina właścicieli majątku Jarocin- von Radolin. W grudniu 1941 r. wraz z 36 najbardziej schorowanymi kapłanami został przetransportowany do do Bojanowa, do obozu dla sióstr zakonnych. Około 20 grudnia trafił do więziennego szpitala w Bojanowie, w którym zmarł 31 grudnia 1941 r. i został pochowany na miejscowym cmentarzu. Po zakończeniu wojny, 4 listopada 1945 r. jego zwłoki przywieziono i pochowano na cmentarzu parafialnym w Jarocinie. W uroczystościach pogrzebowych wzięły udział tysiące jarociniaków. Miasto udekorowano kirem oraz chorągwiami w barwach kościelnych i narodowych.

W Muzeum Regionalnym w Jarocinie (ratusz, II piętro, pn.-pt. 8.00 - 16.00, śr. 8.00 - 18.00, nd. 14.00 - 18.00) można nabyć książkę autorstwa Ilona Kaczmarek "Ignacy Niedźwiedziński. Ksiądz, społecznik, honorowy obywatel Jarocina".


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia