Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Jarocinie realizuje projekt „Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Jarocin”. W jego ramach wykonanych zostanie 5 zadań, których łączny koszt wyniesie ponad 273 mln złotych. Najpotężniejszym przedsięwzięciem projektu będzie budowa Stacji Odzysku Surowców, realizowana na bazie, istniejącej w Cielczy, oczyszczalni ścieków.

Pionierska inwestycja na oczyszczalni ścieków w Cielczy

W ramach modernizacji oczyszczalni ścieków w Cielczy powstaje instalacja, w której z wód poosadowych będą odzyskiwane surowce do produkcji nawozów. Jest to pionierska inwestycja, pierwsza tego typu w Polsce oraz jedna z niewielu w Europie. Po krótkiej przerwie w realizacji zadania, przekazano plac budowy, na którym inwestycja będzie kontynuowana.

Na oczyszczalni w Cielczy budowana jest innowacyjna instalacja do odzysku fosforu z wód pościekowych. W nowoczesnym obiekcie z osadów ściekowych zostaną odzyskane surowce do produkcji nawozów. Fosfor przekazywany będzie gminie Jarocin, która ma go wykorzystywać do nawożenia i utrzymania terenów zielonych. Jest to pionierska inwestycja, pierwsza tego typu w Polsce oraz jedna z niewielu w Europie.

Zadanie to stanowi część inwestycji polegającej na modernizacji oczyszczalni ścieków w Cielczy. Wartość zamówienia dotycząca budowy instalacji odzysku fosforu - to kwota 8. 900.000 zł netto. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Umowa na dokończenie instalacji fosforu została podpisana w dniu 16 czerwca 2020 r. z firmą Krevox  z Piaseczna k. Warszawy. Termin realizacji - to 12 miesięcy od podpisania umowy. Trzy miesiące potrwa rozruch technologiczny, a kolejne dwanaście uzyskanie decyzji nawozowej.

Osiedle Kopernika całkowicie odmienione

Po 2 latach od podpisania umowy na realizację przebudowy systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na os. Kopernika w Jarocinie, osiedle zmieniło się nie do poznania. Całkowitej przebudowie poddana została nie tylko infrastruktura podziemna, ale i naziemna.

Przebudowa jest realizowana w ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Jarocin". Cały projekt opiewa na kwotę ćwierć miliarda złotych i w połowie tej kwoty jest realizowany przy wsparciu unijnego dofinansowania, które jarocińskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji pozyskało z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach zadania realizowanego na os. Kopernika rozdzielona została stara ogólnospławna kanalizacja na kanalizację sanitarną i deszczową. Modernizacji uległa także sieć wodociągowa. Infrastruktura podziemna przykryta została nową nawierzchnią drogową. Teraz osiedle Kopernika posiada dodatkowo 167 miejsc parkingowych pomiędzy cmentarzami. Ponadto posadzono nowe drzewa - 309 szt. Ich gatunki to: lipa drobnolistna, grab pospolity, lipa europejska, glediczia.

Umowa na rewitalizację kolejnych ulic w śródmieściu podpisana

Trwa realizacja największego w historii miasta projektu rewitalizacji centrum Jarocina. Kilka dni temu podpisana została umowa na rewitalizację kolejnych ulic w Śródmieściu. Zgodnie z podpisanym dokumentem, w przyszłym roku rozpoczną się prace rewitalizacyjne na ulicach: Kilińskiego, Średniej, Mickiewicza, Gołębiej, Wyszyńskiego, na trakcie biegnącym przy Spichlerzu Polskiego Rocka do Kasztanowej oraz na ul. Kasztanowej do targowiska. Ten etap inwestycji realizowany w ramach projektu „Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w centrum Jarocina” ma zakończyć się w połowie 2022 roku, a jego koszt wyniesie blisko 17,7 mln zł. Roboty budowlane związane z przebudową kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Śródmieściu, które realizuje Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Jarocinie trwają już od kilku miesięcy. Przez ten czas ekipy budowlane można było spotkać na ulicach: Szpitalnej, Wolności, św. Ducha, Targowej, Wodnej, Wrocławskiej, Krótkiej, Śródmiejskiej i na rynku. Etap trwających już prac potrwa do 2021 roku. Na całkowity efekt rewitalizacji i zakończenie kolejnego etapu trzeba będzie poczekać do kwietnia 2022 roku. Władze miasta chcą wykorzystać projekt i przy okazji zrewitalizować całą starówkę. Zostanie więc wymieniona nie tylko infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna, ale też zupełnie zmieni się wygląd starego miasta. Śródmieście wypięknieje i przybędzie w nim zieleni.

Kanał przesyłowy na kolejne 100 lat

Kanał przesyłowy biegnący w ul. Poznańskiej w Jarocinie odbiera ścieki z południowo-zachodniej części gminy oraz z gminy Jaraczewo i przenosi je do oczyszczalni ścieków w Cielczy. Obecnie natężenie przepływu sięga tu nawet 3 milionów litrów na dobę. To najstarszy odcinek kanalizacji w mieście który powstał w 1918 roku. W ramach inwestycji zrealizowanej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji kanał o długości ponad 2 kilometrów został poddany renowacji. Przedsięwzięcie realizowane było na drodze, na której odbywał się ruch samochodowy. Było to możliwe dzięki zastosowaniu bezwykopowej metody z wykorzystaniem rękawa termoutwardzalnego. Realizacja inwestycji przyczyniła się do likwidacji nieszczelności kanału w ul. Poznańskiej, a co za tym idzie - do wyeliminowania ryzyka skażenia biologicznego. Poza tym zmodernizowany odcinek sieci przesyłowej gwarantuje ciągły i bezawaryjny odbiór ścieków. Inwestycja, której koszt wyniósł 5,8 mln zł została zrealizowana w ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Jarocin”.

Nowa Stacja Uzdatniania Wody w Stefanowie

W grudniu 2018 roku odbyło się uroczyste oddanie do użytku nowej Stacji Uzdatniania Wody w Stefanowie. Dzięki zastosowaniu w obiekcie technologii zmiękczania wody Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji dostarcza mieszkańcom wodę nowej, lepszej jakości. Budowa SUW w Stefanowie kosztowała ponad 7,4 mln zł. Był to pierwszy kontrakt zrealizowany w ramach większego projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Jarocin", na który PWiK pozyskał ponad 135 mln złotych unijnego dofinansowania.


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia