Wkrótce będzie można aplikować o środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego na wniosek Lokalnej Grupy Działania: Lider Zielonej Wielkopolski informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lider Zielonej Wielkopolski wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, t.j. na:

1) Operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania ”Odnowa i rozwój wsi”
– termin składania wniosków: 21.10.2013 r. - 12.11.2013 r.
– limit dostępnych środków: 1 728 038,80 zł
– minimalne wymagania: co najmniej 60% punktów na karcie oceny

2) Operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. „Małych projektów”
– termin składania wniosków: 21.10.2013 r. - 12.11.2013 r.
– limit dostępnych środków: 1 299 425,97 zł
– minimalne wymagania: co najmniej 60% punktów na karcie oceny

3) Operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania ”Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
– termin składania wniosków: 21.10.2013 r. - 12.11.2013 r.
– limit dostępnych środków: 585 055,20 zł
– minimalne wymagania: co najmniej 60% punktów na karcie oceny

4) Operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania ”Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
– termin składania wniosków: 21.10.2013 r. - 12.11.2013 r.
– limit dostępnych środków: 805 877,23 zł
– minimalne wymagania: co najmniej 60% punktów na karcie oceny

Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Lider Zielonej Wielkopolski, ul. Berwińskiego 1, Środa Wlkp. w dniach: 21.10.2013 r. - 12.11.2013 r. w godz. 7.30-15.30. Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami wypełnienia, kryteria wyboru projektu przez LGD określone w LSR, w tym kryteria, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSR oraz wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełniania kryteriów wyboru projektów określonych w LSR, dostępne są w Lider Zielonej Wielkopolski i na stronie internetowej www.liderzielonejwielkopolski.pl , a także:
– na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl, w przypadku operacji o których mowa w pkt 3 i 4;
– na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: www.prow.umww.pl.

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Biura pod numerami tel. 61 2852470; 61 2852066, mail: biuro@liderzielonejwielkopolski.pl; mankowska@liderzielonejwielkopolski.pl.

      


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia