Inspektor w wydziale rozwoju – referacie ochrony środowiska – konkurs na to stanowisko pracy ogłoszono w urzędzie miejskim. Chętni mogą składać dokumenty do 23 grudnia.

Czym miałaby się zajmować osoba na stanowisku: inspektor w referacie ochrony środowiska? Zadaniami z zakresu uwarunkowań środowiskowych oraz ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Więcej w linku poniżej. Z osobami, które spełnią wymagania formalne będzie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna lub test kwalifikacyjny, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Ogłoszenie o naborze

Wymagane dokumenty: list motywacyjny i dokładne CV (z kopiami odpowiednich uprawnień i oświadczeniami) należy złożyć do 23 grudnia do godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Jarocinie w Kancelarii Burmistrza (pokój nr 32) lub przesłać na adres pocztowy (nie decyduje data stempla): UM w Jarocinie, Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „OFERTA PRACY: stanowisko inspektor w Referacie Ochrony Środowiska”.


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia