Referent w wydziale rozwoju (referat gospodarki nieruchomościami) i młodszy referent w tym samym wydziale (referat ochrony środowiska) - konkurs na te dwa stanowiska pracy ogłoszono w urzędzie miejskim. Chętni mogą składać dokumenty do 15 czerwca.

Urząd Miejski w Jarocinie ogłosił konkurs na dwa etaty w wydziale rozwoju, ale w dwóch różnych referatach – gospodarki nieruchomościami i ochrony środowiska. 

Więcej informacji w linkach:

Konkurs na stanowisko referenta w wydziale rozwoju (referat gospodarki nieruchomościami)

Konkurs na stanowisko młodszego referenta w wydziale rozwoju (referat ochrony środowiska)

 

Wymagane dokumenty: listy motywacyjne i dokładne CV (z kopiami odpowiednich uprawnień i oświadczeniami) należy złożyć do 15 czerwca do godz. 12.00 w Biurze Obsługi Klienta ul. T. Kościuszki 15B (siedziba JAR) lub przesłać na adres (nie decyduje data stempla pocztowego): Urząd Miejski w Jarocinie, Al Niepodległości 10, 63-200 Jarocin, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „OFERTA PRACY:  Referent w Wydziale Rozwoju Gminy – Referat Gospodarki Nieruchomościami” i „Młodszy referent w Wydziale Rozwoju Gminy – Referat Ochrony Środowiska”.

 


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia