PSZOK - czyli Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zlokalizowany przy ZGO Sp. z o.o – Wielkopolskie Centrum Recyklingu jest miejscem, gdzie mieszkańcy Gminy Jarocin mogą bezpłatnie oddać odpady problemowe.

Miasto ma obowiązek zapewnienia czystości i porządku oraz warunków niezbędnych do ich utrzymania. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Witaszyczkach jest miejscem, gdzie mieszkańcy Gminy Jarocin, mogą bezpłatnie dostarczyć odpady. O tym, że jest to miejsce bardzo potrzebne świadczy  fakt, iż z roku na rok rośnie ilość odwiedzin na PSZOK-u.

Obecnie na PSZOK-u przyjmowanych jest ok. 23 rożnych rodzajów odpadów. Można tutaj oddać m.in.: odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady niebezpieczne, gruz, opony czy szkło.

Na przestrzeni lat odnotowano wzrost  liczby osób odwiedzających PSZOK. W 2018 było 12.152 osób,  a w 2019 roku – 15.288 osób.  Warto zaznaczyć że w ostatnich miesiącach, w czasie trudnym dla wszystkich PSZOK pracował bez zakłóceń. W marcu punkt odwiedziło  1.352 osób, a w kwietniu – 1.580. Prognozowana ilość odwiedzin w 2020 roku to 21.110 osób.

Dzięki temu, że istnieją takie miejsca jak PSZOK, mniej odpadów ląduje w lasach i w przydrożnych rowach. Jest to miejsce, gdzie  można bezpłatnie oddać odpady komunalne, robiąc remont, lub wymieniając sprzęty domowe.


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia