Jarocińskie Muzeum Regionalne przygotowuje retrospektywną wystawę prac znanego miejscowego artysty Mariana Poznańskiego. Pochodzącego z Wilkowyi malarza i grafika pamiętają jeszcze nieco starsi jarociniacy, ale jego sztuka jest zupełnie nieznana młodszemu pokoleniu. Warto przypomnieć jego bogatą twórczość w momencie, kiedy jedna z nowo wytyczonych ulic Jarocina nazwana została jego imieniem.

Od chwili ukończenia Szkoły Sztuk Zdobniczych w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Artystyczny) Poznański działał czynnie jako artysta plastyk. Tworzył obrazy olejne, akwarele, rysunki, grafiki, zajmował się również plastyką użytkową, konserwacją dzieł sztuki oraz projektowaniem polichromii dla licznych kościołów w Wielkopolsce. Cześć jego prac zachowała się w zbiorach rodzinnych, kilka znajduje się w posiadaniu jarocińskiego muzeum, ale prawdopodobnie wiele rozproszonych jest w domach dawnych przyjaciół, znajomych czy po prostu miłośników jego sztuki. 

Przystępując do prac nad przygotowaniem wielkiej wystawy dzieł nieżyjącego już artysty, Muzeum podjęło intensywne poszukiwania jego nieznanych prac. Zwracamy się do mieszkańców Jarocina i okolic, którzy znajdują się w posiadaniu obrazów, rysunków, grafik czy projektów autorstwa Mariana Poznańskiego z prośbą o udostępnienie tych dzieł na czas wystawy – mówi Sebastian Pluta, dyrektor jarocińskiego muzeum. Zależy nam na tym, aby wystawa pokazała możliwie jak najszersze spektrum działalności artystycznej M. Poznańskiego i objęła wszystkie okresy jego bogatej twórczości. Chcielibyśmy wyciągnąć na światło dzienne te prace, które do tej pory przechowywane były gdzieś w zaciszu domowym i nie prezentowane szerszej publiczności. Wszystkie wypożyczone prace zostaną zwrócone właścicielom po zakończeniu wystawy. Wernisaż planowany jest na 7 kwietnia, dlatego do końca marca Muzeum prosi o osobisty lub telefoniczny kontakt (tel. 62 747 34 49) w sprawie wypożyczenia prac.

Retorspektywna wstawa twórczości Mariana Poznańskiego kończy działalność wystawienniczą muzeum w dotychczasowej siedzibie w ratuszu. Zaangażowanie kadry w prace nad przygotowaniem nowej ekspozycji stałej w pałacu Radolińskich na kilkanaście miesięcy poważnie ograniczy aktywność muzeum. Następna wystawa czasowa otwarta zostanie już w nowej siedzibie Muzeum w pałacu Radolińskich. Niespodziewanie okazało się również, że historia zatoczyła koło; niemal 50 lat temu to właśnie wystawą akwarel i grafik M. Poznańskiego nowo powstałe Muzeum Regionalne inaugurowało swoją działalność wystawienniczą w murach Skarbczyka...

Brak dostępnego opisu zdjęcia.


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia