W najbliższym czasie pracownicy Urzędu Miejskiego w Jarocinie rozpoczną weryfikacje danych, zawartych w informacjach i deklaracjach składanych przez mieszkańców i właścicieli nieruchomości. Sprawdzane będą metraże budynków, gruntów, budowli, a także inne dane, które są podstawą naliczania opłat lokalnych, m.in. opłaty za odbiór odpadów komunalnych czy opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Podczas przeglądu nieruchomości, do którego zobligowany jest każdy organ podatkowy, weryfikacji podlegać będzie głównie opodatkowanie budynków, gruntów, a także budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Sprawdzane będzie również wyposażenie nieruchomości w odpowiednie pojemniki do odpadów komunalnych oraz to, czy została złożona prawidłowa deklaracja za ich zagospodarowanie.

Warto pamiętać, że jeśli budynek czy lokal jest wynajmowany na prowadzenie działalności gospodarczej, obowiązek zgłoszenia powierzchni do opodatkowania spoczywa na właścicielach budynku. Przypominamy, że w myśl obowiązujących przepisów, poprzez określenie budowla rozumie się także urządzenia reklamowe, takie jak tablice, pylony czy bilboardy. Jest to równoznaczne z tym, że one także podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Celem prac weryfikacyjnych jest sprawdzenie czy podatnicy wywiązują się ze swoich obowiązków podatkowych zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania. - Konieczne jest, aby wszyscy podatnicy rzetelnie podawali dane, dotyczące przedmiotów opodatkowania. Tym samym nie będzie dochodziło do sytuacji narażania budżetu gminy na uszczuplenie dochodów. Stwarza to możliwość ograniczenia wzrostu stawek podatkowych, które w naszej gminie pozostają na niezmienionym poziomie od kilku lat – informuje Witosław Gibasiewicz, zastępca burmistrza Jarocina. - Głównym założeniem jest uaktualnienie wiedzy o nieruchomościach i urealnienie dochodów gminy, które przeznaczane są przecież na potrzeby społeczności lokalnej – podkreśla Witosław Gibasiewicz.

Przypominamy zatem o  składaniu stosownych informacji,  deklaracji czy ich korekt.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy jarocińskiego magistratu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

  • podatek od nieruchomości, rolny leśny    62 749 95 80 – pokój nr 60
  • podatek od środków transportowych       62 749 95 83 – pokój nr 60
  • opłata za odbiór odpadów komunalnych   62 749 95 46 – pokój nr 45
  • opłata za zajęcia pasa drogowego           62 749 95 40 – pokój nr 50

Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia