Ogłoszono kolejne przetargi na gminne inwestycje drogowe. Mowa o łącznikach dróg: ulicy Wrocławskiej ze Śródmiejską oraz ulicy Powstańców Wlkp. z ul. Zaciszną. Nie koniec na tym, bowiem władze gminy Jarocin planują budowę kolejnego łącznika. Samorządowcy ubiegają się o dofinansowanie budowy łącznika dróg od skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Śródmiejską do węzła obwodnicy Jarocina.

Póki co zapewnione finansowanie mają dwie kolejne inwestycje, na które ogłoszono już przetargi.  Pierwszy z nich dotyczy budowy odcinka drogi łączącego ulicę Wrocławską z ulicą Bema oraz ulicę Wrocławską z ulicą Śródmiejską. W ramach zadania przebudowana zostanie także ulica Wrocławska od ul. Powstańców Wielkopolskich do mostu na rzece Lipinka.  Modernizacji poddana zostanie także ul. Śródmiejska od parkingu do ul. Wojska Polskiego. Poza przebudową i poszerzeniem drogi inwestycja obejmować będzie także budowę oświetlenia i nowej kanalizacji deszczowej. Na planowanych dwóch parkingach powstaną 153 miejsca postojowe. Bezpieczeństwo na drodze wzmocni budowa ścieżki rowerowej, chodników oraz ronda.

Zadanie będzie realizowane w dwóch etapach. W pierwszej kolejności wybudowany zostanie odcinek łączący ulicę Wrocławską z ulicą Bema wraz z parkingiem zlokalizowanym przy os. Konstytucji 3 Maja – informuje Hubert Kujawa, kierownik referatu gospodarki komunalnej.  W kolejnym etapie wybudowana zostanie droga łącząca ulicę Wrocławską z ulicą Śródmiejską wraz z parkingiem przy ulicy Śródmiejskiej. Ten etap obejmował będzie także przebudowę ulicy Wrocławskiej od ul. Powstańców Wielkopolskich do mostu na rzece Lipinka, gdzie wybudowane zostaną przepusty oraz ul. Śródmiejskiej, od parkingu do ul. Wojska Polskiego. Podział inwestycji na dwa etapy podyktowany był tym, by realizacja zadania była jak najmniej uciążliwa dla mieszkańców osiedla  Konstytucji – dodaje H. Kujawa. Na budowę łącznika ulic Wrocławskiej ze Śródmiejską zaplanowano w budżecie gminy ponad 5 mln zł. Termin realizacji zadania wyznaczono na koniec września tego roku.

Kolejny z ogłoszonych przetargów dotyczy przebudowy drogi łączącej ul. Powstańców Wielkopolskich z ul. Zaciszną . Droga będzie miała 571 m długości i 6 m szerokości. Zostanie odwodniona poprzez odpowiednie pochylenie zapewniające sprawne odprowadzenie wód opadowych i roztopowych. Na tę inwestycję w budżecie gminy zaplanowano 800 tys. zł. Prace nad przebudową łącznika mają być zakończone w czerwcu tego roku.

Nie koniec na tym, bowiem władze gminy Jarocin planują budowę kolejnego łącznika dróg. Tym razem samorządowcy chcą udrożnić ruch w mieście poprzez połączenie odcinka drogi od skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Śródmiejską do węzła obwodnicy Jarocina. Gmina za pośrednictwem Jarocińskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. stara się o dofinansowanie inwestycji ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Koszt inwestycji oszacowano na kwotę około 17 mln zł. Samorząd stara się pozyskać na ten cel blisko 12 mln zł z WRPO – informuje Robert Cieślak, prezes JFPK. Wniosek przeszedł już pozytywnie ocenę formalną. Ostateczna decyzja w sprawie dofinansowania ma zapaść na przełomie marca i kwietnia tego roku – informuje R. Cieślak. Planowany do budowy łącznik ma mieć 1779 m długości i 7 m szerokości. W ramach zadania wybudowany zostanie także chodnik i droga rowerowa. Zaplanowano także wybudowanie 2 rond, 4 zatok autobusowych i 12 przejść dla pieszych.

Adam Pawlicki, burmistrz Jarocina

- Wszelkie nasze działania zmierzają do udrożnienia ruchu w mieście. Mamy wszystko przemyślane i konsekwentnie te plany drogowe realizujemy. Szkoda tylko, że układ polityczny, który powstał w powiecie po odwołaniu starosty, wstrzymał budowę łącznika dróg 11 i 12, który byłby dopełnieniem naszych wcześniejszych prac. Jako gmina Jarocin byliśmy gotowi dołożyć 10 mln zł i finansować powiatowe zadanie 50/50 %. Zmiana koalicji w powiecie i przyłączenie się PIS do PO z PSL wyrzuciło te plany do kosza, zapowiadając, że łącznika budować nie będzie.


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia