Trwają konsultacje Programu współpracy Gminy Jarocin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.

Zgodnie z ustaleniami z wrześniowego spotkania konsultacyjnego najistotniejsza z wprowadzanych do Programu zmian dotyczy formuły powoływania oraz pracy zespołów konsultacyjnych i zastąpienie jednego interdyscyplinarnego zespołu kilkoma branżowymi.

Uwagi do tego dokumentu proszę nadsyłać na adres: bkubacka@jarocin.pl lub zgłaszać osobiście w Wydziale Oświaty (pokój nr 63). 

Kolejne spotkanie konsultacyjne w sprawie Programu współpracy odbędzie się 13 listopada (środa), o godzinie 16.00 w sali sesyjnej Ratusza. Podczas niego omówione zostaną między innymi zasady funkcjonowania Zespołów Branżowych. 

Cały czas można także zgłaszać uwagi i zmiany do całego projektu Programu współpracy na rok 2014.

 


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia