Do 3 kwietnia kandydaci na stanowiska szefa szkoły nr 3 w Jarocinie mieli składać dokumenty. Obecnie jednak, w związku z trwającym stanem epidemicznym w Polsce, konkurs ten został przełożony na późniejszy termin.

Wielkopolski Kurator Oświaty, w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania  jednostek systemu oświaty, zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zwrócił się do organów prowadzących z prośbą o przekładanie ze względów bezpieczeństwa, w miarę możliwości, terminów postępowań komisji konkursowych na stanowisko dyrektora podległych jednostek oświatowych.

W związku z ogłoszeniem na obszarze  Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 zostało uchylone zarządzenie nr 36/VIII/2020 Burmistrza Jarocina z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia o  konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Jarocinie.

Było to niezbędne w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia przedstawicielom komisji konkursowej i osobom ubiegającym się o stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Jarocinie. W związku z powyższym,  konkurs zostanie ogłoszony i przeprowadzony w terminie późniejszym.


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia