Gmina Jarocin od dłuższego czasu starała się pozyskać środki z różnych źródeł na dofinansowanie dużego przedsięwzięcia, jakim jest remont kwatery żołnierskiej na cmentarzu parafialnym św. Marcina w Jarocinie. Zwłaszcza, że wymaga ona kompleksowej modernizacji. Konstrukcja grobów z podmurówki betonowej powoduje ciągłe zapadanie się poszczególnych mogił, które trzeba było stale remontować.

Kwatera żołnierska posiada szeroką historię wojenną. Pod koniec I wojny światowej został zorganizowany szpital wojskowy  w Jarocinie.  Leczyli się tam ranni i chorzy powstańcy wielkopolscy i śląscy, a następnie żołnierze wojny 1920/21.  W kwaterze pochowanych jest 26 żołnierzy w 22 grobach. W okresie międzywojennym kwaterą żołnierską w Jarocinie opiekowali się członkowie PCK i wojskowi z jarocińskich jednostek. Zarząd Koła Polskiego Towarzystwa Historycznego w Jarocinie podjął inicjatywę uhonorowania żołnierzy wojska polskiego wystawieniem tablicy pamiątkowej na głazie z okazji 90. rocznicy wojny polsko-bolszewickiej.  Corocznie grupa kombatantów, historyków i regionalistów z władzami samorządowymi składają kwiaty na grobach kwatery żołnierskiej.

Gmina Jarocin w ostatnim czasie podejmuje szereg inicjatyw mających na celu godne i należyte upamiętnienie pochówku poległych.  Dzięki usilnym staraniom samorządu udało się pozyskać w roku 2019 i 2020 środki finansowe od Wojewody  Wielkopolskiego na remont kwatery. 25 listopada 2019 roku zostało zawarte Porozumienie pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim , a gminą Jarocin w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

Dzięki temu samorząd wojewódzki przekazał dotację dla gminy Jarocin w wysokości 44.350,00 zł na realizację I etapu prac remontowych w kwaterze poległych i zmarłych w wojnie polsko-bolszewickiej na cmentarzu parafialnym św. Marcina w Jarocinie. Modernizację zakończono w grudniu tego samego roku. Polegała ona na demontażu istniejących nagrobków wraz z obeliskiem oraz na wykonaniu 7 nowych grobów - i obelisku - z kamienia  STRZEGOM. Natomiast teren wokół mogił został wypełniony kostką granitową. Wykonawcą wyłonionym w drodze  rozeznania cenowego była firma KAMIENIARSTWO BĄK SP.  z o.o.

Gmina Jarocin w lutym 2020 roku podpisała kolejne porozumienie z Wojewodą Wielkopolskim, w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, w którym zostanie zrealizowany II etap prac remontowych w kwaterze poległych i zmarłych. Wojewoda wielkopolski dofinansował zadanie w wysokości 46.000 zł. Gmina natomiast ze środków własnych dołożyła 10.000  zł. Ogólna kwota remontu wyniesie 56.000 zł. Wykonawcą wyłonionym w drodze  rozeznania cenowego została firma KAMIENIARSTWO BĄK SP.  z o.o.

Prace remontowe II etapu modernizacji kwatery obejmować mają:

1)      wykonanie i montaż 15 nowych  nagrobków wraz z  krzyżami,

2)      wykonanie prac ziemnych związanych z demontażem istniejących nagrobków i krzyży,

3)      wypełnienie terenu kostką granitową surowo łupaną z obrzeżami granitowymi.

 

Modernizacja kwatery ma na celu przede wszystkim w godny sposób upamiętnić pamięć poległych, jak również zmniejszyć nakłady na pielęgnację bieżącą kwatery. Dotychczas wykonywane był jedynie prace porządkowo-pielęgnacyjne, które zabezpieczały kwaterę przed dalszymi zniszczeniami, zwłaszcza atmosferycznymi.

Kwatera poleglych żołnierzy na cmentarzu parafialnym przed remontem

Po remoncie


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia