Jarociński projekt „Przechodząc obok…”, skupiający się wokół cmentarza ewangelickiego, zostanie sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Bardzo Młoda Kultura”.

Główną ideą przedsięwzięcia jest aktywizacja młodzieży na rzecz kultury i popularyzacja lokalnej historii. Zadanie skupiać się będzie wokół cmentarza ewangelickiego w Jarocinie, który zostanie uporządkowany. W ramach projektu odbędą się dla uczniów Zespołu Szkół Społecznych w Jarocinie warsztaty fotograficzne, które pozwolą na udokumentowanie zachowanych nagrobków. Zdjęcia wykorzystane także zostaną do realizacji okolicznościowej wystawy oraz wzbogacą folder poświęcony obecności społeczności ewangelickiej w Jarocinie.

Organizatorzy projektu zwracają się też z prośbą do mieszkańców Jarocina o udostępnienie materiałów, mogących uatrakcyjnić planowaną broszurę. - Interesują nas nie tylko stare fotografie cmentarza protestanckiego, ale także wspomnienia związane z tym miejscem i ewangelickimi mieszkańcami miasta – informuje Ilona Kaczmarek z Muzeum Regionalnego w Jarocinie. W sprawie materiałów kontaktować się można właśnie z Iloną Kaczmarek  osobiście w siedzibie muzeum - ul. Rynek – Ratusz lub telefonicznie 62747 34 49.

Projekt „Przechodząc obok…” przygotowały Alicja Stasiak-Sikorska i Joanna Jarecka – pedagog szkolny i bibliotekarka z Zespołu Szkół Społecznych w partnerstwie z Muzeum Regionalnym w Jarocinie.

Kwota dotacji pozyskanej na realizację projektu to 8 tys. zł i stanowi ona całkowity koszt projektu.

 

 


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia