Zwiedzanie kompostowni , sortowni oraz zakładu termicznego przekształcania odpadów to wybrane punkty programu Międzynarodowego Wyjazdu Technicznego do Brna w Czechach, który odbył się kilka dni temu.

Organizator wizyty Zakład Gospodarki Odpadami w Witaszyczkach zaprosił do uczestnictwa przedstawicieli  18 gmin porozumienia gminnego, w tym pracowników Urzędu Miejskiego w Jarocinie. Celem wyjazdu była wymiana doświadczeń oraz zapoznanie z system gospodarki odpadami u naszego południowego sąsiada. Uczestnicy zwiedzili ponadto jeden z 39 funkcjonujących na terenie miasta Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

 Opłata za zagospodarowanie odpadów Brnie, tzw. podatek śmieciowy wynosi 500 koron czeskich czyli ok. 81 zł  na osobę, na rok i jest płacony przez wszystkie osoby zameldowane. Opłata obejmuje podobnie jak w Gminie Jarocin, zbieranie odpadów, w tym selektywne, transport i unieszkodliwianie. SAKO Brno jest jedną z wiodących firm w dziedzinie gospodarki odpadami komunalnymi w mieście i jest w 100% spółką komunalną. Miasto kontroluje system zarządzania gospodarką odpadami, który jest przyjazny dla środowiska i efektywny pod względem ekonomicznym. W hierarchii postępowania z odpadami preferowany jest odzysk materiałowy nad odzyskiem energetycznym, a na ostatnim miejscu pozostaje składowanie odpadów. Na początku drogi powstawania odpadów stoi obywatel, do którego należy decyzja, jak odpad wpłynie na środowisko i jak zostanie zagospodarowany. 


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia