Na jarocińskich osiedlach pojawiły się brązowe pojemniki na bioodpady, czyli m.in. na resztki żywności, przeterminowane owoce i warzywa, obierki itp. Niestety, mimo ciągłej kampanii informacyjnej wrzucane są do nich: torebki foliowe, plastikowe butelki czy nawet ubrania, a tego robić nie wolno. W takiej sytuacji pojemniki nie będą odbierane. Może też wzrosnąć opłata, nawet czterokrotnie, dla każdego mieszkańca.

W zabudowie wielorodzinnej mieszkańcy nie mają możliwości kompostowania resztek żywności, liści, obierek itp. Dlatego w gniazdach do segregacji odpadów pojawiły się nowe, brązowe pojemniki na bioodpady o pojemności 240 l lub 80 l.

Niestety, nie wszyscy mieszkańcy jednak wiedzą, jak należy prawidłowo segregować takie odpady. Praktyka pokazuje, że w pojemnikach pojawiają się: torebki foliowe, papierowe, butelki plastikowe, a nawet odzież. Pomimo nieustającej kampanii informacyjnej to wszystko trafia do pojemników na odpady BIO, a skutkiem jest najczęściej nieodebranie zbiornika.

W zabudowie wielorodzinnej odbiór odbywa się raz na tydzień, a ponieważ mieszkańcy nie segregują prawidłowo bioodpadów, pojemnik nie jest opróżniany – to z kolei powoduje jego przepełnienie. Wówczas takie śmieci są już zaliczane do odpadów zmieszanych, co może wiązać się z podwyższoną opłatą za ich zagospodarowanie. Ustawa przewiduje tutaj podwyższoną opłatę - nawet do czterokrotności stawki podstawowej - dla każdego mieszkańca danej nieruchomości wielorodzinnej. Urząd Miejski apeluje, by zwracać szczególną uwagę na prawidłową segregację bioodpadów.


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia