Do końca roku gmina zrealizuje 8 inwestycji, polegających na przebudowie lub modernizacji dróg oraz budowie kanalizacji. Ich wykonanie pochłonie z gminnego budżetu blisko 2 mln zł.

Prace rozpoczęły się już na ul. Podlesie w Witaszycach i ul. Wolności w Golinie. Na przebudowę ul. Łąkowej w Wilkowyi zostało ogłoszone postępowanie przetargowe, a na pięć pozostałych zadań zostały podpisane umowy i już wkrótce ruszą tam prace.

Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Zagonowej w Jarocinie

Inwestycja obejmuje budowę chodnika z kostki brukowej w ciągu ul. Zagonowej o szerokości 2,0m o długości 700m. Prace budowlane zrealizuje Zakład Ulic z Jarocina za blisko 205 tys. zł.

 

 


Modernizacja ulicy Folwarcznej w Jarocinie
W zakresie prac przewidzianych do wykonania w ramach „Modernizacji ulicy Folwarcznej w Jarocinie” zostanie wykonany cienki dywanik na zimno metodą betonową asfaltową na odcinku od drogi krajowej do ulicy Folwarcznej. Wykonawcą inwestycji będzie Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz, który zrealizuje inwestycję za nieco ponad 95 tys. zł.


Przebudowa ulicy Tysiąclecia w Golinie
Przebudowa ul. Tysiąclecia w Golinie obejmuje zmianę nawierzchni jezdni z gruntowej na nawierzchnię z kostki brukowej szerokości 6 m na odcinku długości 365 m wraz z jednostronnym chodnikiem. W ogłoszonym przetargu wyłoniony został wykonawca inwestycji. Został nim Zakład Ulic z Jarocina, który wykona prace za blisko 425 tys. zł.

 

 

Budowa kanalizacji deszczowej – os. Bogusław w Jarocinie – etap I
Zakres inwestycji w ramach I etapu obejmuje budowę kanału odprowadzającego wody opadowe do rowu melioracyjnego. Kanał będzie wykonany z rur o średnicy 600 mm na odcinku 410 m. Ścieki deszczowe wpływające do rowu mają być czyszczone przez kompleks urządzeń osadnika. Zadanie, które będzie kosztowało gminny budżet blisko 320 tys. zł, zrealizuje firma FUR-BUD z Żerkowa.


Przebudowa ul. Łąkowej w Wilkowyi
Przebudowa ul. Łąkowej obejmie zmianę nawierzchni jezdni z gruntowej na nawierzchnie kostki brukowej szerokości 5 m na odcinku długości 215 m. Odwodnienie drogi będzie przez system kanalizacji deszczowej długości 220m. Oferty w ramach ogłoszonego przetargu można składać w Urzędzie Miejskim w Jarocinie do 4 października do godziny 10.00 w pokoju 32 (sekretariat).

 

Przebudowa drogi gminnej w Radlinie

182 tys. zł dofinansowania pozyskała gmina Jarocin z budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach ochrony gruntów rolnych na przebudowę drogi w Radlinie, przebiegającej koło sklepu. W ramach inwestycji na odcinku drogi gruntowej o długości 300 metrów zostanie wykonana nawierzchnia asfaltowa. Inwestycję za kwotę blisko 200 tys. zł wykona firma STRABAG z Pruszkowa.

 

Przebudowa ul. Podlesie w Witaszycach - II etap i przebudowa ulicy Wolości w Golinie

Zakres etapu II przebudowy ul. Podlesie obejmuje zmianę nawierzchni jezdni z gruntowej na nawierzchnie bitumiczną szerokości 5,5 m na odcinku długości 431,50 m (do skrzyżowania z ulicą Marcina). Woda deszczowa zostanie odprowadzona do istniejącej kanalizacji deszczowej oraz na odcinku 195,5 m do rowu przydrożnego. Inwestycję realizuje firma DROBUD. Jarocińskie przedsiębiorstwo wykona usługę za blisko 400 tys. zł.

 


Przebudowa ulicy Wolności w Golinie obejmuje zmianę nawierzchni jezdni z gruntowej na nawierzchnię z tłucznia szerokości 5 m na odcinku długości 340 m. Zadanie za kwotę blisko 90 tys. zł wykona firma DROBUD. 
Na realizację tych dwóch inwestycji jarociński samorząd otrzymał 115 tys. zł dofinansowania w ramach ochrony gruntów rolnych. Przypomnijmy, że środki z tej puli wojewoda przekazuje m. in. na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych, ale także na budowę czy modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, położonych poza granicami miast. W obu przypadkach prace mają zakończyć się w połowie października. 

 

 

 


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia