Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jarocin określa sposób, w jaki właściciele nieruchomości powinni utrzymywać czystość na terenie swoich nieruchomości. W związku z tym informujemy, że odpady znajdujące się poza pojemnikami nie będą odbierane.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jarocin właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:

- zbieranie odpadów komunalnych zmieszanych, niepodlegających selektywnemu zbieraniu do pojemników, których minimalna pojemność, rodzaje oraz ilość została określona w Regulaminie, i przekazywanie ich przedsiębiorcy uprawnionemu do odbioru w terminach wyznaczonych harmonogramem,

- prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w zakresie określonym w Regulaminie,

- wyposażenie nieruchomości w odpowiednie pojemniki, służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym w sposób przewidziany w Regulaminie.

Odpady znajdujące się poza pojemnikami nie będą odbierane.

 

 

grafika:www.pruszczgdanski.naszemiasto.pl 


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia