Rozstrzygnięty został otwarty konkurs na realizację zadań sportowych na rok 2013. Dotacja w wysokości 100 tys. zł trafi do dwunastu organizacji sportowych z terenu gminy Jarocin.

Środki uzyskane z dotacji zostaną przeznaczone na realizację zadań publicznych z zakresu sportu, m.in. na szkolenie dzieci i młodzieży posiadających licencje sportowe i udział w zawodach. Dofinansowane przedsięwzięcia mają zostać zrealizowane do końca roku.

Jarociński Klub Sportowy "JAROTA" Jarocin - 12.000 zł

Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy VICTORIA w Jarocinie - 11.330 zł

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Białe Tygrysy" Jarocin - 12.200 zł

Ludowy Zespół Sportowy "GROM" w Golinie - 6.650 zł

Ludowy Zespół Sportowy w Cielczy – 8.500 zł

PUKS Antonio – 3.100 zł

Rugby Klub Sparta Jarocin - 10.600 zł

Towarzystwo Krzewienia Sportu "SIATKARZ" - 7.800 zł

Uczniowski Klub Sportowy TAEKWONDO Jarocin - 10.500 zł

Uczniowski Klub Sportowy "Trójka" - 4.620 zł

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy PPON Jarocin – 9.600 zł

Witaszycki Klub Sportowy - 3.100 zł


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia