Gmina Jarocin zajęła wysokie 4. miejsce w III Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w kategorii gmin miejsko-wiejskich w Wielkopolsce. Jarociński samorząd wyprzedził m.in. Środę Wlkp., Wrześnię, Pleszew, Gostyń, Krotoszyn i Kępno. To wynik jeszcze lepszy niż w poprzedniej edycji rankingu, kiedy Jarocin zajmował 10 miejsce.

W kategorii gmin miejsko-wiejskich klasyfikacji poddanych zostało 628 samorządów. Ocena ich kondycji finansowej oparta została o 7 wskaźników, wyliczonych dla każdej jednostki samorządowej na podstawie danych z Regionalnych Izb Obrachunkowych. Pod uwagę wzięto m.in. relację nadwyżki operacyjnej do ogólnych dochodów samorządu, a także udział wydatków inwestycyjnych, czy relację zobowiązań w ogólnych wydatkach gminy.

Gmina Jarocin zajęła wysokie - 35. miejsce w Polsce. W samej Wielkopolsce, w kategorii gmin miejsko-wiejskich, Jarocin uplasował się na 4. miejscu, wyprzedzając m.in. Środę Wlkp., Wrześnię, Pleszew, Gostyń, Krotoszyn i Kępno i awansując w stosunku do poprzedniej edycji o 6 miejsc.

- To kolejny rok tego rankingu, który potwierdza coraz lepszą kondycję finansową gminy Jarocin – podkreśla burmistrz Jarocina, Adam Pawlicki.  – Jest tak, mimo wielu inwestycji, które realizujemy, ale też dlatego, że skutecznie pozyskujemy środki zewnętrzne na ich wykonanie – dodaje włodarz gminy. 

Wydawnictwo jest przygotowywane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz Krajową Radą Regionalnych Izb Obrachunkowych we współpracy z Instytutem Studiów Wschodnich – organizatorem Europejskiego Kongresu Samorządów w Krakowie i Forum Ekonomicznego w Krynicy.

To już trzecia edycja rankingu. W pierwszej wykorzystano dane z 2016 roku, teraz ocena kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego została przygotowana na podstawie możliwie najbardziej aktualnych danych, czyli za rok 2019.

- Każdy z nas, w powszechnych wyborach decyduje, kto rządzi jego małą ojczyzną. Interesujmy się więc ekonomią, obserwujmy i porównujmy działania samorządów. Wybierajmy najlepszych gospodarzy. Niech jednym z kryteriów oceny podejmowanej przy urnie będzie analiza skutecznego zarządzania finansami. Nasze opracowanie może w tym pomóc – mówi Zygmunt Berdychowski, przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego. – To już trzecia edycja Rankingu. Czas szybko płynie, przypomnę więc, że pomysł raportu jest wdrożeniem wniosków z dyskusji toczonych w czasie Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju oraz Europejskiego Kongresu Samorządów Właśnie tam powtarzały się głosy – płynące zarówno ze strony władz lokalnych, ekonomistów, jak i przedstawicieli urzędów centralnych – aby stworzyć uniwersalne narzędzie obrazujące kondycję finansową samorządów lokalnych. Ranking jest opracowaniem spełniającym takie kryteria. To pierwsze, kompleksowe zestawienie przygotowane przez prof. dr. hab. Krzysztofa Surówkę, kierownika Katedry Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W skład jego zespołu weszli naukowcy z tej uczelni oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. W efekcie ich pracy powstało apolityczne zestawienie, mierzone obiektywnymi i aktualnymi wskaźnikami naukowymi – podkreśla pomysłodawca Europejskiego Kongresu Samorządów.

 


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia