Najlepiej język polski - blisko średniej krajowej, powyżej średniej wojewódzkiej i powiatowej. Matematyka oraz język angielski blisko średnich wojewódzkich, a także najlepiej w powiecie. Tak przedstawiają się zbiorcze wyniki egzaminu ósmoklasistów ze szkół z terenu gminy Jarocin.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły, a jego wynik jest brany pod uwagę podczas rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej. W tym roku uczniowie wyjątkowo przystąpili do egzaminu w czerwcu, a nie w kwietniu. Było to związane z epidemią koronawirusa.

Wyniki egzaminów uczniowie poznali ostatniego dnia lipca. Na terenie gminy Jarocin najwyższą średnią z języka polskiego (70,71) i matematyki (67,26) uzyskała Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Jarocinie. Język angielski najlepiej zdali uczniowie Szkoły Podstawowej w Bachorzewie (75,50 %).  Średnie wyniki w Gminie Jarocin przedstawiają się następująco: język polski – 58,09%, matematyka – 43,26 %, język angielski – 50,25%. - To był egzamin inny niż zwykle, bo poprzedzony zdalną nauką, którą wymusiła sytuacja związana z koronawirusem – podkreśla Adam Pawlicki, burmistrz Jarocina. - Gratuluję wszystkim uczniom, bo niepewność - najpierw związana z datą egzaminu, później z jego wynikami na pewno powodowała niemałe stresy.  Uczniowie wiele się nauczyli przez te 3 miesiące. Nie myślę tylko o wiedzy, którą przyswoili, mam na myśli szkołę życia, jaką przeszli – dodaje burmistrz Jarocina. 

Do wtorku 4 sierpnia, absolwenci mieli czas na to, by uzupełnić swój wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 12 sierpnia absolwenci zostaną poinformowani o wstępnej kwalifikacji. Od 13 sierpnia do 18 sierpnia w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, należy potwierdzić wolę przyjęcia, przedkładając oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkół ponadpodstawowych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 r.

Wyniki szkół z poszczególnych przedmiotów w galerii:

 

 


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia