Dostosowanie ruin kościoła św. Ducha na cele kulturalne – to kolejna inwestycja realizowana w ramach projektu Rewitalizacja, konserwacja, renowacja i adaptacja zabytkowego założenia pałacowo-parkowego w Jarocinie. Przedsięwzięcie, współfinansowane jest z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Lokalnego.

Inwestycja związana z konserwacją, renowacją i adaptacją na cele kulturalne ruin kościoła św. Ducha wyniesie blisko 1,3 mln zł, z czego dofinansowanie wyniesie ponad 600 tys. zł.

Prace rozpoczęły się od robót konserwatorskich i zabezpieczających ruiny kościoła św. Ducha.
Ich zakres obejmuje: hydroizolację fundamentów, założenie opaski kamiennej  (pozwoli na eliminację zawilgocenia powodowanego przez deszcz), wymianę cegieł i uzupełnienie ubytków ścian, wzmocnienie konstrukcji murów oraz ich korony, zabezpieczenie parapetów, daszków i chemiczne zabezpieczenie remontowanej substancji. Na tym etapie wykonawca skupia się na doborze odpowiedniej technologii zabezpieczenia korony murów oraz przystąpił do wykonania pionowej izolacji fundamentów.

Zakończenie realizacji zadania jest przewidziane na ostatni kwartał 2020 roku. Po ich wykonaniu w ruinach będzie można organizować kameralne koncerty, spotkania i inne wydarzenia, w tym także o charakterze religijnym.

Konserwacja i renowacja ruin kościoła św. Ducha jest jednym z trzech zadań wchodzących w skład projektu „Rewitalizacja i adaptacja zabytkowego założenia pałacowo-parkowego w Jarocinie”. Pozostałe dwa to: renowacja i adaptacja pałacu Radolińskich, w którym swoją siedzibę będzie miało Muzeum Regionalne w Jarocinie oraz budowa zielonego amfiteatru. Łącznie inwestycja obejmująca wszystkie trzy zadania będzie kosztowała ponad 14 mln zł, z czego blisko 7,5 mln zł stanowi dotacja pozyskana z funduszy unijnych.


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia