Cztery szkoły z terenu gminy Jarocin realizują projekt „Wyrównanie szans edukacyjnych”. Na jego realizację gmina Jarocin pozyskała 185 tys. zł dofinansowania.

W ramach przedsięwzięcia zakupione zostały pomoce dydaktyczne oraz doposażone sale lekcyjne, a uczniowie biorą udział w zajęciach pozalekcyjnych. Ich celem jest pomoc uczniom z trudnościami w nauce oraz rozwijanie umiejętności uczniów wybitnie uzdolnionych.

Za blisko 53 tys. zł zakupiono sprzęt dla placówek, które biorą udział w realizacji projektu: tablicę interaktywną z laptopem dla SP nr 2 w Jarocinie, tablicę interaktywną, projektor multimedialny oraz laptopa dla Szkoły Podstawowej w Witaszycach, szafę muzyczną i fotele gabinetowe dla Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarocinie. Każda szkoła otrzymała także wysokiej jakości pomoce dydaktyczne. Projekt realizowany jest od 19 marca i potrwa do końca grudnia. Projekt w 85% finansowany jest ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a w 15% - z budżetu państwa.

        
Projekt w liczbach:
4 szkoły biorą udział w realizacji projektu: Szkoła Podstawowa nr 2 w Jarocinie, Szkoła Podstawowa nr 4 w Jarocinie, Szkoła Podstawowa w Golinie oraz Szkoła Podstawowa w Witaszycach
269 – liczb uczniów biorących udział w projekcie
2570 - liczba godzin przeprowadzonych zajęć
56 tys. zł – kwota za jaką w ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne, sprzęt i wyposażenie sal
185 tys. zł – ogólna wartość projektu

Aldona Kostro, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarocinie: Dzięki zorganizowanym i przeprowadzonym zajęciom wiedza uczniów została lepiej utrwalona, pogłębiona i może stanowić materiał inspirujący do dalszej pracy poznawczej. W ramach zajęć oprócz rozwijania umiejętności integrowano grupy, propagowano zdrowy styl życia, zwracano uwagę na pozytywne relacje rówieśnicze. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia dla uczniów najzdolniejszych, rozwijających swoje umiejętności i zainteresowania.

Agata Musioł, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Jarocinie: W naszej szkole prowadzone są zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych językowo. Dzięki wykorzystaniu atrakcyjnych form nauczania i ciekawych materiałów dydaktycznych zwiększyła się aktywność edukacyjna uczniów. Skutkuje to poprawą efektywności kształcenia oraz jakości pracy szkoły.

   

 


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia