Gmina Jarocin zabiega o pozyskanie środków norweskich. Jarociński samorząd może otrzymać nawet 10 mln euro dofinansowania na przedsięwzięcia inwestycyjne i związane z nimi wydatki na działania „miękkie”. Od kilku miesięcy trwają prace nad przygotowaniem projektu. W sierpniu zespół doradców Związku Miast Polskich przeprowadził warsztaty pilotażowe w formie online, w których wzięły udział osoby, pracujące nad wypracowaniem kierunków rozwoju gminy Jarocin.

W sierpniu zespół doradców Związku Miast Polskich przeprowadził warsztaty pilotażowe w formie online. Wzięli w nich udział m.in. pracownicy Urzędu Miejskiego w Jarocinie, przedstawiciele jednostek organizacyjnych oraz spółek miejskich, którzy uczestniczą w  procesie wypracowywania nowych kierunków rozwoju gminy. Celem szkoleń było zaprezentowanie narzędzi do wypełniania kart przedsięwzięć, stanowiących ważny element prac nad projektem w ramach EOG Rozwój lokalny. Podczas wideokonferencji przestawiono i omówiono sposób wypełniania kart – dla przedsięwzięć inwestycyjnych i tzw. działań „miękkich”. Wskazano także różnice między tymi dwoma typami zadań i sposób ich klasyfikacji. W kolejnym etapie szkoleń członkowie zespołu miejskiego, pod okiem ekspertów ZMP, w praktyce przećwiczyli wypełnianie kart przedsięwzięć.


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia